Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-706-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
256 σελ.
Add: 2019-02-11 17:43:30 - Upd: 2022-04-19 16:27:54