Σταμάτης, Παναγιώτης Ι.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διαταραχές Επικοινωνίας : Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στον χώρο του σχολείου και της οικογένειας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2023 Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις επιστήμες της Αγωγής : Πρακτικά επετειακού συνεδρίου/ 40 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1981-2021) Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Κλιματική Κρίση και... Κρίσεις : Κρίσιμο Σταυροδρόμι Αποφάσεων και Δράσεων στο Εδώ και Τώρα Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Το Νηπιαγωγείο του 21ου Αιώνα : Θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής στην προσχολική αγωγή και την πρωτοσχολική εκπαίδευση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2021 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2021 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 12 : Η συστημική εκπαιδευτική μηχανική της επικοινωνίας και των μέσων της στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2020 Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Διάδραση Χαρτόδετο
2020 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού νο11 : Η πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού - Τόμος 11 : Η πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ : Ο κόσμος μας ; Quo Vadis ? Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2018 Ανιχνεύοντας την Κρίση : Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 10 : Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εφαρμογές της Συστημικής Προσέγγισης και η Εκπαιδευτική Μηχανική της Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2017 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τεύχος 9 : Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2017 Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας στην εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 8 : Συστημική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων: Τεχνολογική και παιδαγωγική συνύφανση (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-αγγλικά) Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη : Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2015 Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2015 Τοπικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2014 Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη Επιμέλεια σειράς , Επιστημονική επιμέλεια Διάδραση Χαρτόδετο
2014 Προσχολική και πρωτοσχολική παιδαγωγική : Επικοινωνιακές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τεύχος 6 : Κοινωνικά δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και νοήματα (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-αγγλικά) Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 5 : Διαχείριση κρίσεων και διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 1 Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα : Προβλήματα και προβληματισμοί σε εποχές κρίσης Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Επικοινωνία στην εκπαίδευση Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2012 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 3 : Αλλαγή και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2012 Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία : Βασικές έννοιες και στρατηγικές Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 2 : Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 4 : Επικοινωνία και διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία - Τόμος Α Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Παιδαγωγική επικοινωνία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών Συν-συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2006 Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας : Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου: Ρόδος, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2005 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγική μη λεκτική επικοινωνία : Ο ρόλος της απτικής συμπεριφοράς στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2002 Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία : Αποκλίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διαταραχές Επικοινωνίας : Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στον χώρο του σχολείου και της οικογένειας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2023 Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις επιστήμες της Αγωγής : Πρακτικά επετειακού συνεδρίου/ 40 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1981-2021) Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Κλιματική Κρίση και... Κρίσεις : Κρίσιμο Σταυροδρόμι Αποφάσεων και Δράσεων στο Εδώ και Τώρα Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2022 Το Νηπιαγωγείο του 21ου Αιώνα : Θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής στην προσχολική αγωγή και την πρωτοσχολική εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2021 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Διάδραση Χαρτόδετο
2021 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 12 : Η συστημική εκπαιδευτική μηχανική της επικοινωνίας και των μέσων της στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων Διάδραση Χαρτόδετο
2020 Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2020 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού νο11 : Η πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού - Τόμος 11 : Η πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Διάδραση Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ : Ο κόσμος μας ; Quo Vadis ? Διάδραση Χαρτόδετο
2018 Ανιχνεύοντας την Κρίση : Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 10 : Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εφαρμογές της Συστημικής Προσέγγισης και η Εκπαιδευτική Μηχανική της Διάδραση Χαρτόδετο
2017 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τεύχος 9 : Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα Διάδραση Χαρτόδετο
2017 Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 8 : Συστημική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων: Τεχνολογική και παιδαγωγική συνύφανση (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-αγγλικά) Διάδραση Χαρτόδετο
2016 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη : Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις Διάδραση Χαρτόδετο
2015 Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Δερματόδετο
2015 Τοπικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη Διάδραση Χαρτόδετο
2014 Προσχολική και πρωτοσχολική παιδαγωγική : Επικοινωνιακές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 5 : Διαχείριση κρίσεων και διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 1 Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα : Προβλήματα και προβληματισμοί σε εποχές κρίσης Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Επικοινωνία στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τεύχος 6 : Κοινωνικά δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και νοήματα (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-αγγλικά) Διάδραση Χαρτόδετο
2012 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 3 : Αλλαγή και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων Διάδραση Χαρτόδετο
2012 Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία : Βασικές έννοιες και στρατηγικές Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 2 : Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 4 : Επικοινωνία και διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία - Τόμος Α Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Παιδαγωγική επικοινωνία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού Ατραπός Χαρτόδετο
2006 Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας : Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου: Ρόδος, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2005 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία Ατραπός Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγική μη λεκτική επικοινωνία : Ο ρόλος της απτικής συμπεριφοράς στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Ατραπός Χαρτόδετο
2002 Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία : Αποκλίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2017 Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2014 Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη Διάδραση Χαρτόδετο
2013 Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 1 Διάδραση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα