Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 3
Αλλαγή και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9541-54-1
Διάδραση, Ζεφύρι Αττικής, 12/2012
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 424 σελ.

Add: 2021-03-03 14:30:22 - Upd: 2024-04-15 13:39:12