Παιδαγωγική επικοινωνία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9541-41-1
Διάδραση, Αθήνα, 1/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 416 σελ.
Περιγραφή

Η επικοινωνία που πραγματώνεται στο χώρο της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί την πεμπτουσία εδραίωσης σχέσεων αλληλεπίδρασης. Υπό την έννοια αυτή, η επικοινωνία προσδιορίζεται ως Παιδαγωγική και αποτελεί μέρος του ευρύτερου επικοινωνιακού φάσματος της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνιακής οδού. Οι ανθρώπινες δυνατότητες επικοινωνίας, με την ανάπτυξη αντίστοιχων συμπεριφορών, είναι τόσο πολύμορφες που δημιουργούν έναν ιδιότυπο κώδικα. Στο βιβλίο αυτό, το ενδιαφέρον εστιάζει ενδεικτικά στην απτική συμπεριφορά, η οποία αποτελεί μορφή της μη λεκτικής επικοινωνιακής ικανότητας, τόσο ανεπαίσθητη όσο και σπουδαία, καθώς σχετίζεται με την αίσθηση της αφής. Κύριο μέλημα δεν αποτελεί μόνο η πολύπλευρη ανάδειξη της σπουδαιότητας του παιδαγωγικού αγγίγματος, ως δομικού στοιχείου της απτικής συμπεριφοράς στην εκπαίδευση αλλά γενικότερα, ο ρόλος της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μια κατεξοχήν κοινωνικοποιητική και συνεργατική διάσταση της εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί παρά να υλοποιείται μέσα από τη θεωρητική θωράκιση της προσέγγισης των επικοινωνιακών διαδικασιών, όπως αυτές περιγράφονται στα πιο αξιόλογα θεωρητικά μοντέλα επικοινωνίας καθώς και στην αναλυτική παρουσίαση των μορφών πραγμάτωσης της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στον άνθρωπο. Εξετάζονται, επίσης, οι παράγοντες επίδρασης στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δυνατοτήτων και προβλημάτων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων, κυρίως στο χώρο της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης διακρίνοντας δυο άξονες: (α) τον άψυχο, στον οποίο περιλαμβάνονται ο χώρος και οι υλικοτεχνικές υποδομές, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι δραστηριότητες υλοποίησης του και (β) τον έμψυχο, όπως εκδηλώνεται στην παιδαγωγική παρουσία των εκπαιδευτικών, στις επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών και στην επικοινωνιακή σχέση των γονέων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδαγωγούς, επικοινωνιολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους, σε όσους και όσες έχουν θέσει ως επαγγελματικό τους στόχο την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών στον άνθρωπο, όπως π.χ. στο χώρο της υγείας, της επιχειρηματικότητας, της αισθητικής, του τουρισμού, της δημοσιογραφίας, του θεάματος, της διοίκησης και πολλών άλλων που δραστηριοποιούνται είτε στο δημοσιοϋπαλληλικό χώρο είτε στο χώρο των ιδιωτικών επαγγελμάτων. Γενικότερα, εκτιμάται ότι μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμο σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, γονείς και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να βελτιώσει την επικοινωνιακή του ικανότητα και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.


Add: 2022-01-10 16:17:45 - Upd: 2024-03-27 15:17:07