Ατραπός
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Λεωφ. Γαλατσίου 109
111 44 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 2925655 , 210 2913608
Email
info@atrapos-editions.gr