Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία
Βασικές έννοιες και στρατηγικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9541-79-4
Διάδραση, Αθήνα, 1/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 190 σελ.
Περιγραφή

Μια συνοπτική περιήγηση σε βασικές έννοιες, μορφές, εμπόδια, προβλήματα και διαταραχές επικοινωνίας, αποτελεί ίσως τον πιο ιδανικό τρόπο να εισαχθεί κανείς στο πεδίο της επικοινωνιακής διαδικασίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις συνδυασμένες με βιώματα από το χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης, οδηγούν στην ανάδειξη μιας σειράς στρατηγικών και τεχνικών επικοινωνίας, που πραγματώνεται στους χώρους αυτούς, στη βάση μελέτης και ταξινόμησης επικοινωνιακών συμπεριφορών, οι οποίες εντάσσονται σε τύπους ή στυλ επικοινωνίας. Ανάλογα θέματα αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό με λεξιλόγιο εύχρηστο και κατανοητό και ύφος απλό, σε μια προσπάθεια εισαγωγικής μύησης των αναγνωστών στα "άδυτα" της επικοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή απευθύνεται κυρίως σε όσες και όσους σπουδάζουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, σε εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικό έργο, σε κάθε υπάλληλο, εργαζόμενο ή επαγγελματία που επιθυμεί να προάγει τις διαπροσωπικές του σχέσεις ή να ασκεί ποιοτική διοίκηση προσβλέποντας σε επιτυχή αποτελέσματα, με σύγχρονες μεθόδους και επικοινωνιακούς όρους.


Add: 2021-11-29 15:52:46 - Upd: 2024-03-27 15:17:07