Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού νο11
Η πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9539-62-3
Διάδραση, Ζεφύρι Αττικής, 11/2019
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 408 σελ.
τ. 11

Add: 2020-02-17 11:15:16 - Upd: 2024-03-27 15:22:38