Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-459-041-4
Ατραπός, Αθήνα, 12/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 647 γρ., 305 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ο παρών τόμος αποτελεί τον πρώτο της σειράς «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», που αφορά τις ερευνητικές και διδακτικές δράσεις στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η συγκεκριμένη συγγραφική προσπάθεια στοχεύει σε μια σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση του φαινομένου της εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και σε επίπεδο λειτουργιών και εφαρμογών, με το σχεδιασμό νέων δομών, τον έλεγχο καινοτόμων μεθοδολογιών και την προετοιμασία και παροχή επίκαιρων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τα θέματα που πραγματεύεται αφορούν τον κτιριολογικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών μονάδων, το σχεδιασμό ενός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Πλάνου στην ειδική αγωγή καθώς και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών που επιχειρεί τη σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης. Επίσης, προσεγγίζεται η λειτουργία ένταξης του παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση οικογένειας και σχολείου σ` αυτή, και η σχέση που αναδεικνύεται μεταξύ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος. Ιδιαίτερη, ακόμη, έμφαση δίνεται στις δυνατότητες σχεδιασμού και δημιουργίας αλφαβηταρίων για τις προσχολικές τάξεις, στην ανάγκη οργανωμένης παρέμβασης ψυχικής υγείας στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου και στις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ στα προγράμματα σπουδών. Τέλος, αναδεικνύεται ο πολλαπλός ρόλος της Λογοτεχνίας ως πολιτιστικού προϊόντος στην εκπαίδευση.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14