Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τόμος 4
Επικοινωνία και διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9541-70-1
Διάδραση, Ζεφύρι Αττικής, 10/2011
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 208 σελ.

Add: 2021-03-03 14:33:21 - Upd: 2024-04-15 13:38:12