Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-06-4
Διάδραση, Αθήνα, 1/2013
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 336 σελ.
Περιγραφή

Μια τριμερής, συνοπτική περιήγηση σε βασικούς όρους, έννοιες, μορφές, εμπόδια, προβλήματα και διαταραχές επικοινωνίας, αποτελεί ιδανικό τρόπο εισαγωγής στο πεδίο της επικοινωνιακής διαδικασίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις συνδυασμένες με βιώματα από το χώρο της εκπαίδευσης, οδηγούν στην ανάδειξη στρατηγικών και τεχνικών εκπαιδευτικής επικοινωνίας, η οποία πραγματώνεται στη βάση ταξινόμησης επικοινωνιακών συμπεριφορών (στυλ επικοινωνίας), στη μελέτη επικοινωνιακών διαστάσεων του σχολικού χώρου και στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Ανάλογα θέματα αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό, με κατανοητό λεξιλόγιο και απλό ύφος, σε μια προσπάθεια εισαγωγικής «μύησης» των αναγνωστών σε θέματα παιδαγωγικής επικοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή απευθύνεται κυρίως σε όσες και όσους σπουδάζουν τις Επιστήμες της Αγωγής, σε εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικό έργο, σε κάθε υπάλληλο, εργαζόμενο ή επαγγελματία που επιθυμεί να προάγει τις διαπροσωπικές του σχέσεις ή να ασκεί ποιοτική διαχείριση ανθρώπινων πόρων προσβλέποντας σε επιτυχή αποτελέσματα, με σύγχρονες μεθόδους και επικοινωνιακούς όρους.


Add: 2021-11-29 13:29:39 - Upd: 2024-03-27 15:17:07