Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-60-6
Διάδραση, Αθήνα, 2/2017
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 885 γρ., 464 σελ.
Σύντομη περιγραφή
H επιστημονική σειρά «Επικοινωνία και Εκπαίδευση» έχει ως στόχο της να συστηματοποιήσει τον επιστημονικό διάλογο σχετικά με δυο κεφαλαιώδους σημασίας συστήματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία: την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση.

H επιστημονική σειρά «Επικοινωνία και Εκπαίδευση» έχει ως στόχο της να συστηματοποιήσει τον επιστημονικό διάλογο σχετικά με δυο κεφαλαιώδους σημασίας συστήματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία: την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση. Η χρήση του συμπλεκτικού συνδέσμου είναι εσκεμμένη, για να δίνει το επιστημολογικό στίγμα της σειράς. Η Επικοινωνία και η Εκπαίδευση αποτελούν διακριτές λειτουργίες που συμπλέκονται με σκοπό την αμοιβαία ενίσχυση. Η επιλογή της θεματικής της μη λεκτικής επικοινωνίας, ως εισαγωγικής στην παρούσα σειρά, τεκμηριώνεται τόσο φυλογενετικά όσο και οντογενετικά. Στη συστημική ορολογία αυτό αποδίδεται ως τεκμηρίωση και στα τρία επίπεδα συστημάτων: το βιολογικό, το ψυχικό και το κοινωνικό. Ο παρών τόμος αποτελεί τη συνέχιση της προσπάθειας αποτύπωσης του διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με το σύστημα της επικοινωνίας γενικά και το φαινόμενο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση ιδιαίτερα και της θεωρητικής τους πλαισίωσης, με σκοπό την ενημέρωση, κυρίως, των νέων ερευνητών του πεδίου.
Οι εργασίες που εμπεριέχονται, πραγματεύονται θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας, που είτε αξιοποιούνται ήδη είτε μπορούν να εφαρμοστούν για να γονιμοποιήσουν τον παιδαγωγικό διάλογο, αναφορικά με ένα ή περισσότερα επίπεδα πολυπλοκότητας του φαινομένου της επικοινωνίας
(της συνείδησης, της διαπροσωπικής, της ομαδικής (μικρές ομάδες), της οργανωσιακής, της τεχνολογικής, της δημόσιας και της διασυστημικής επικοινωνίας, ευρύτερα), εστιάζοντας κατά περίπτωση σε νοηματικές, δομικές, διαδικαστικές, λεκτικές, μη λεκτικές, ψηφιακές και “τεχνουργηματικές” πτυχές της. Ευελπιστούμε ότι οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου θα συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται και να μας τροφοδοτούν με ιδέες, θεωρίες, μοντέλα και πορίσματα ερευνών τους και κατά την προετοιμασία του  επόμενου (3ου) τόμου της σειράς, ο οποίος
σχεδιάζεται να πραγματεύεται θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Η σειρά απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες των Επιστημών της Αγωγής,
σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και σε ερευνητές του πεδίου.


Add: 2018-05-21 11:16:32 - Upd: 2024-03-29 13:35:49