Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Τεύχος 9
Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-66-8
Διάδραση, Αθήνα, 5/2017
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 865 γρ., 400 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η σχολική μονάδα αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον λειτουργικό και ευαίσθητο πυρήνα της επίσημης εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε δε, σήμερα, πως περιέχει, σαφώς, περισσότερα στοιχεία και σχέσεις, περισσότερη κοινωνική ενέργεια και τεχνολογική ύλη, από όσα φαίνονται ή έχουν μνημονευθεί και ερευνηθεί έως τώρα.

Η σχολική μονάδα αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον λειτουργικό και ευαίσθητο πυρήνα της επίσημης εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε δε, σήμερα, πως περιέχει, σαφώς, περισσότερα στοιχεία και σχέσεις, περισσότερη κοινωνική ενέργεια και τεχνολογική ύλη, από όσα φαίνονται ή έχουν μνημονευθεί και ερευνηθεί έως τώρα, σε εργαλειακές κυρίως προσεγγίσεις της λειτουργίας, του ρόλου και των στόχων της.
Η ανάδειξη της ικανότητας που διαθέτει η σχολική μονάδα να συμπυκνώνει μέσα στις εσωτερικές της διεργασίες τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον της (κοινωνικό, οικογενειακό, ιδεολογικό, επικοινωνιακό, τεχνολογικό), έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημικών προσεγγίσεων για τη διακυβέρνησή της, ως ηθικής και υπεύθυνης οργανωσιακής οντότητας.
Ο παρών τόμος απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των επιπέδων και όλων των τύπων, σε απόφοιτες/ους και φοιτήτριες/τές του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., αλλά και σε όλους τους φοιτητές και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται εμβαθύνουν στις σύνθετες μεταβλητές: Σχολική Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευθύνη, Ευφυή Συστήματα και Υβριδικές Συνθέσεις στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ηθική Διακυβέρνηση Οργανισμών.


Add: 2018-05-21 11:58:58 - Upd: 2024-05-14 16:04:57