Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-646-020-3
Διάδραση, Ζεφύρι, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 769 γρ., 408 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η επικοινωνία συνιστά βασική διάσταση της συμβουλευτικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα κάθε συμβουλευτικής διαδικασίας.

Add: 2022-12-13 11:14:33 - Upd: 2024-03-27 15:17:07