Διαταραχές Επικοινωνίας
Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στον χώρο του σχολείου και της οικογένειας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2546-7
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/10/2025
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 342 σελ.
Περιγραφή
Η αποτελεσματική και απρόσκοπτη επικοινωνία και η γλωσσική ανάπτυξη αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων και παράγοντα ακαδημαϊκής, κοινωνικής, επαγγελματικής, οικογενειακής και κάθε άλλης επιτυχίας στη ζωή. Αντίθετα, οι διαταραχές επικοινωνίας και λόγου δημιουργούν δυσκολίες, λειτουργώντας συχνά ως τροχοπέδη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης κάθε ανθρώπου, αντανακλώντας αρνητικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των σχέσεών του. Η προσέγγιση των διαταραχών επικοινωνίας και λόγου, η παρουσίαση-περιγραφή των κυριότερων μορφών και αιτίων πρόκλησής τους καθώς και η ψυχοπαιδαγωγική τους θεώρηση στον χώρο του σχολείου και της οικογένειας, όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο αυτό, εκτιμάται ότι θα ευαισθητοποιήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο, δημιουργώντας ένα ακόμη επιστημονικό υπόβαθρο αγωγής για αποτελεσματική παρέμβαση σε όσα παιδιά και ενήλικες την χρειάζονται.

Add: 2024-05-20 12:02:14 - Upd: 2024-05-21 11:52:05