Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-35-4
Διάδραση, Αθήνα, 1/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 552 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ο παρών τόμος εγκαινιάζει τη σειρά Επικοινωνία και Εκπαίδευση που έχει ως στόχο της να συστηματοποιήσει τον επιστημονικό διάλογο σχετικά με δυο κεφαλαιώδους σημασίας συστήματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία, την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση. Η επιλογή του συμπλεκτικού συνδέσμου είναι εσκεμμένη, για να δίνει το επιστημολογικό στίγμα της σειράς. Η Επικοινωνία και η Εκπαίδευση αποτελούν διακριτές λειτουργίες που συμπλέκονται με σκοπό την αμοιβαία ενίσχυση. Η θεματική της μη λεκτικής επικοινωνίας, ως εισαγωγική στην παρούσα σειρά, τεκμηριώνεται τόσο φυλογενετικά όσο και οντογενετικά. Στη συστημική ορολογία αυτό αποδίδεται ως τεκμηρίωση και στα τρία επίπεδα συστημάτων: το βιολογικό, το ψυχικό και το κοινωνικό. Ευελπιστούμε ότι οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου θα συνεχίσουν να μας τροφοδοτούν με ιδέες, θεωρίες και πορίσματα ερευνών τους και στους επόμενους τόμους της σειράς. Ο 2ος τόμος θα πραγματεύεται θέματα θεωρίας, ενώ ο 3ος τόμος θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Η σειρά απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες των Επιστημών της Αγωγής, σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και σε ερευνητές του πεδίου.


Add: 2021-12-15 10:14:55 - Upd: 2024-03-27 15:17:07