Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη
Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις
Συν-συγγραφέας : Ανδρεαδάκης, Νικόλαος || Ανδρεόπουλος, Ανδρέας || Βαβούρας, Ιωάννης Σ. || Γκρίτζαλης, Στέφανος, Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών || Δεσλή, Χρυσάνθη, Δασολόγος ΜΔΕ στην ΠΕ || Δημητρίου, Αναστασία || Καλλονιάτης Χρήστος Σπ. || Καραγιαννίδου, Αθηνά, ΤΕΠΑΕΣ Παν/μίου Αιγαίου || Καραγκούνη, Ευστρατία, Κοινωνιολόγος || Καρύδης Μιχαήλ || Κατσιγιάννη Αφροδίτη || Κατσιγιάννη, Βικτωρία || Κίτσιου, Αγγελική || Κώστας Ρόντος || Λουιζίδη, Αγλαϊα Ελένη, Διδάκτορας Παν/μίου Αιγαίου || Μαλάκης, Ευστάθιος || Μάτζανος, Δημήτριος || Μόγιας Αθανάσιος || Μουστάκας, Λουκάς || Μπαμπάλης, Θωμάς Κ. || Μπότας, Αθανάσιος, Διδάκτορας ΑΠΘ, MSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παν. Αιγαίου || Νικολάου, Ελένη, Λέκτορας Παν. Αιγαίου || Ξανθάκου, Γιώτα || Ξάνθης, Αγαπητός Ι. || Πανούσης, Γιάννης || Παπαδομαρκάκης Ιωάννης || Παπανικολάου, Κατερίνα || Παυλούς, Ευαγγελία, ΠΜΣ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση || Ποιμενίδης Δημήτριος || Σεϊμένης, Ιωάννης Α. || Σιδερή, Μαρία, ΕΔΙΠ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας || Σκλιβάκης, Εμμανουήλ, Απόφοιτος ΠΜΣ Παν/μίου Αιγαίου || Σταμάτης, Παναγιώτης Ι. || Σταύρου, Νεκτάριος, ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ || Συρμαλή, Μαρία - Ελένη || Τζαμπερής Νεζάμ || Τσακίρης Ιωάννης || Τσώλη, Κωνσταντίνα || Χολέβας, Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Α'θμιας Εκπ/σης, απόφοιτος ΠΜΣ Παν/μίου Αιγαίου || Χονδρογιώργος, Μιχαήλ, Απόφοιτος ΠΜΣ Παν/μίου Αιγαίου || Χριστοδουλάκης, Παναγιώτης - Τσαμπίκος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-49-1
Διάδραση, Αθήνα, 4/2016
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 46.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,175 γρ., 696 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Οι σύγχρονες επιστημολογικές αναζητήσεις στο πεδίο της αγωγής φέρνουν στο προσκήνιο ως παράγοντα μεγάλης αξίας το διάλογο μεταξύ των διαφόρων μορφών γνώσης...
Περιγραφή

Οι σύγχρονες επιστημολογικές αναζητήσεις στο πεδίο της αγωγής φέρνουν στο προσκήνιο ως παράγοντα μεγάλης αξίας το διάλογο μεταξύ των διαφόρων μορφών γνώσης –επιστημονικής, βιωματικής και παραδοσιακής– και αναζητούν κριτήρια εγκυρότητας υπό το φως μιας κριτικής θεώρησης της ερμηνείας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Με τα δεδομένα αυτά η θεωρία παίρνει μια εντελώς διαφορετική έννοια. Απέναντι στη σιγουριά του θετικισμού και των εκ των προτέρων δεδομένων θέσεων αντιδιαστέλλονται η διηνεκής κριτική στάση, η ελευθερία της σκέψης, η διαφορετικότητα και η συνεχής αναζήτηση νέων στοιχείων που αναθεωρούν ή συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την υπάρχουσα, εκ των πραγμάτων ατελή, γνώση.

Στο πλαίσιο μίας τέτοιας διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης εντάσσεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη η οποία εξελίσσεται σε ένα διακριτό και εξόχως δυναμικό πεδίο που συγκεντρώνει γνώσεις και ερμηνείες από διαφορετικές επιστήμες, τις ενσωματώνει και τις εξειδικεύει, διαμορφώνοντας από άποψη περιεχομένου, μεθόδου, ερμηνείας και πράξης τη δική της σύνθετη και ευέλικτη ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκδίδει το συλλογικό αυτό έργο το οποίο αποτελεί «καρπό» ερευνητικών προσπαθειών και επιστημονικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του, με τον γενικό τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις», με στόχο να αποτελέσει εργαλείο εξωστρέφειας, να δημοσιοποιηθεί και να διατεθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα ως εργαλείο για όσους/ες έχουν ενδιαφέρον να ερευνούν στο γνωστικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή/να οργανώνουν και να υλοποιούν συναφή προγράμματα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών.

Οι σύγχρονες επιστημολογικές αναζητήσεις στο πεδίο της αγωγής φέρνουν στο προσκήνιο ως παράγοντα μεγάλης αξίας το διάλογο μεταξύ των διαφόρων μορφών γνώσης –επιστημονικής, βιωματικής και παραδοσιακής– και αναζητούν κριτήρια εγκυρότητας υπό το φως μιας κριτικής θεώρησης της ερμηνείας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Με τα δεδομένα αυτά η θεωρία παίρνει μια εντελώς διαφορετική έννοια. Απέναντι στη σιγουριά του θετικισμού και των εκ των προτέρων δεδομένων θέσεων αντιδιαστέλλονται η διηνεκής κριτική στάση, η ελευθερία της σκέψης, η διαφορετικότητα και η συνεχής αναζήτηση νέων στοιχείων που αναθεωρούν ή συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την υπάρχουσα, εκ των πραγμάτων ατελή, γνώση.

Στο πλαίσιο μίας τέτοιας διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης εντάσσεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη η οποία εξελίσσεται σε ένα διακριτό και εξόχως δυναμικό πεδίο που συγκεντρώνει γνώσεις και ερμηνείες από διαφορετικές επιστήμες, τις ενσωματώνει και τις εξειδικεύει, διαμορφώνοντας από άποψη περιεχομένου, μεθόδου, ερμηνείας και πράξης τη δική της σύνθετη και ευέλικτη ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκδίδει το συλλογικό αυτό έργο το οποίο αποτελεί «καρπό» ερευνητικών προσπαθειών και επιστημονικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του, με τον γενικό τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις», με στόχο να αποτελέσει εργαλείο εξωστρέφειας, να δημοσιοποιηθεί και να διατεθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα ως εργαλείο για όσους/ες έχουν ενδιαφέρον να ερευνούν στο γνωστικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή/να οργανώνουν και να υλοποιούν συναφή προγράμματα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών.


Add: 2016-11-14 12:14:09 - Upd: 2024-05-10 14:47:21