Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Βιώσιμη Χρηματοοικονομική : Κλιματική Αλλαγή και Κριτήρια ESG Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Εφαρμοσμένη πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση : Έκτη αμερικανική έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Κοινωνικές – επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση και στην εργασία τον 21ο αιώνα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Ελεγκτική, υπηρεσίες διασφάλισης, και εξιχνίαση οικονομικού εγκλήματος : Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Επιστημονική επιμέλεια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2022 Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης : Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων Επιστημονική επιμέλεια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2022 Μεθοδολογίες σχέσεων υπεροχής για τη λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια : Μέθοδοι και εφαρμογές Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων Επιστημονική επιμέλεια Αλέξανδρος Σ. Ι.Κ.Ε. Χαρτόδετο
2021 Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση: Μέθοδοι και κριτήρια ESG Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου - 9η αμερικανική έκδοση Μετάφραση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Η Απόφαση - Γνωστικά αντικείμενα και παράγοντες Μετάφραση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Επιχείρηση και Μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων : Πιστωτικός και Λειτουργικός Έλεγχος Συγγραφέας Broken Hill Publishers Ltd Χαρτόδετο
2018 Επιχειρηματική Αναλυτική με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης Επιμέλεια κειμένου Broken Hill Publishers Ltd Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάνατζμεντ, τα οικονομικά και την χρηματοοικονομική διοίκηση Επιμέλεια κειμένου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Απλές οικονομικές λογικές αναδιάταξης και ανάκαμψης της οικονομίας και των επιχειρήσεων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Χρηματοοικονομική και λογιστική προσέγγιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης : Ανάλυση και προοπτικές εξόδου για κράτη, τράπεζες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Διαχείριση χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια : Θεωρία και πράξη Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών : Τουρισμός, υγεία, επιχειρηματικότητα, καινοτομία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων : Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Θέματα μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Στρατηγική των επιχειρήσεων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Πρόβλεψη εξαγορών : Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα αξιολόγησης και σύγχρονα θέματα στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής αποτυχίας : Η ελληνική εμπειρία Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Τουριστικό μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών : Εργασίες του διεθνούς συνεδρίου: Κρήτη 2005 Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο
2004 Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας : Country risk: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων : Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές Συγγραφέας Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Αξιολόγηση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές και σύγχρονα θέματα του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Ανικούλα Χαρτόδετο
2001 Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης : Θεωρία και εφαρμογές Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2000 Χρηματοοικονομική στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων : Πολυκριτήριες προσεγγίσεις Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επιμέλεια κειμένου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση Επιδόσεων και της Βιοσημότητας των Επιχειρήσεων Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια μεθοδολογία και χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Βιώσιμη Χρηματοοικονομική : Κλιματική Αλλαγή και Κριτήρια ESG Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Κοινωνικές – επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση και στην εργασία τον 21ο αιώνα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2022 Μεθοδολογίες σχέσεων υπεροχής για τη λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια : Μέθοδοι και εφαρμογές Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση: Μέθοδοι και κριτήρια ESG Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Επιχείρηση και Μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων : Πιστωτικός και Λειτουργικός Έλεγχος Broken Hill Publishers Ltd Χαρτόδετο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Απλές οικονομικές λογικές αναδιάταξης και ανάκαμψης της οικονομίας και των επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Χρηματοοικονομική και λογιστική προσέγγιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης : Ανάλυση και προοπτικές εξόδου για κράτη, τράπεζες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Διαχείριση χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια : Θεωρία και πράξη Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών : Τουρισμός, υγεία, επιχειρηματικότητα, καινοτομία Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων : Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Θέματα μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Στρατηγική των επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Πρόβλεψη εξαγορών : Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα αξιολόγησης και σύγχρονα θέματα στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής αποτυχίας : Η ελληνική εμπειρία Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Τουριστικό μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2004 Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας : Country risk: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων : Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Αξιολόγηση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων : Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές και σύγχρονα θέματα του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Ανικούλα Χαρτόδετο
2001 Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης : Θεωρία και εφαρμογές Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2000 Χρηματοοικονομική στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων : Πολυκριτήριες προσεγγίσεις Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση Επιδόσεων και της Βιοσημότητας των Επιχειρήσεων Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου - 9η αμερικανική έκδοση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Η Απόφαση - Γνωστικά αντικείμενα και παράγοντες Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Βιώσιμη Χρηματοοικονομική : Κλιματική Αλλαγή και Κριτήρια ESG Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Εφαρμοσμένη πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση : Έκτη αμερικανική έκδοση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2023 Ελεγκτική, υπηρεσίες διασφάλισης, και εξιχνίαση οικονομικού εγκλήματος : Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2022 Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης : Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2021 Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων Αλέξανδρος Σ. Ι.Κ.Ε. Χαρτόδετο
2018 Επιχειρηματική Αναλυτική με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης Broken Hill Publishers Ltd Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάνατζμεντ, τα οικονομικά και την χρηματοοικονομική διοίκηση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης : Ανάλυση και προοπτικές εξόδου για κράτη, τράπεζες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών : Τουρισμός, υγεία, επιχειρηματικότητα, καινοτομία Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων : Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια μεθοδολογία και χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών : Εργασίες του διεθνούς συνεδρίου: Κρήτη 2005 Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο