Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Επιχείρηση και Μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2018 Επιχειρηματική Αναλυτική με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης Επιμέλεια Broken Hill Publishers Ltd Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάνατζμεντ, τα οικονομικά και την χρηματοοικονομική διοίκηση Επιμέλεια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Απλές οικονομικές λογικές αναδιάταξης και ανάκαμψης της οικονομίας και των επιχειρήσεων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Χρηματοοικονομική και λογιστική προσέγγιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης Συγγραφέας, Επιμέλεια Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Διαχείριση χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Θέματα μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Στρατηγική των επιχειρήσεων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Πρόβλεψη εξαγορών Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα αξιολόγησης και σύγχρονα θέματα στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής αποτυχίας Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Τουριστικό μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο
2004 Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Αξιολόγηση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές και σύγχρονα θέματα του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Συγγραφέας Ανικούλα Χαρτόδετο
2001 Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2000 Χρηματοοικονομική στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επιμέλεια Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση Επιδόσεων και της Βιοσημότητας των Επιχειρήσεων Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια μεθοδολογία και χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2020 Επιχείρηση και Μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Απλές οικονομικές λογικές αναδιάταξης και ανάκαμψης της οικονομίας και των επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Χρηματοοικονομική και λογιστική προσέγγιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Διαχείριση χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Θέματα μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Στρατηγική των επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2007 Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Πρόβλεψη εξαγορών Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα αξιολόγησης και σύγχρονα θέματα στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής αποτυχίας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Τουριστικό μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2004 Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Αξιολόγηση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές και σύγχρονα θέματα του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια Ανικούλα Χαρτόδετο
2001 Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2000 Χρηματοοικονομική στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση Επιδόσεων και της Βιοσημότητας των Επιχειρήσεων Έλλην Χαρτόδετο
1996 Πολυκριτήρια μεθοδολογία και χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Επιχειρηματική Αναλυτική με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης Broken Hill Publishers Ltd Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάνατζμεντ, τα οικονομικά και την χρηματοοικονομική διοίκηση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2011 Μάνατζμεντ της κρίσης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Μεθευρετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα διοικητικής επιστήμης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Λειτουργικός κίνδυνος πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεσματική διαχείριση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2008 Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1996 Μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο