Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση Επιδόσεων και της Βιοσημότητας των Επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-222-3
Έλλην, Αθήνα, 1996
Ελληνική, Νέα
€ 15.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 197 σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κεφάλαιο 1, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων Γενικά. Η δομή των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Το υποσύστημα επικοινωνίας. Η βάση δεδομένων. Η βάση μοντέλων. Η εφαρμογή των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στην αξιολόγηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το σύστημα bankadviser. Το σύστημα minora. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κεφάλαιο 2, έμπειρα συστήματα Γενικά. Ορισμός - βασικά χαρακτηριστικά. Η δομή των έμπειρων συστημάτων. Η βάση γνώσης. Μέσα γνώσης και ο μηχανικός γνώσης. Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων. Το υποσύστημα επικοινωνίας. Η εφαρμογή των έμπειρων συστημάτων στην εκτίμηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Έμπειρα συστήματα και εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης. Έμπειρα συστήματα και χορήγηση δανείων. Έμπειρα συστήματα και χρηματοοικονομική ανάλυση. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. Κεφάλαιο 3, ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων Γενικά. Η δομή των ευφυών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Οι νέες δυνατότητες των ευφυών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Τα ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στην αξιολόγηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το σύστημα cgx. Το σύστημα marble. Το σύστημα lass. Το σύστημα credex. Κεφάλαιο 4, το πολυκριτήριο ευφυές σύστημα υποστήριξης χρηματοοικονομικών αποφάσεων fineva Γενικά. Κριτήρια εκτίμησης. Η δομή του πολυκριτηρίου ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων fineva. Η βάση δεδομένων. Το έμπειρο σύστημα. Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Η πολυκριτήρια μέθοδος uta. Παρουσίαση του συστήματος μέσω μιας εφαρμογής. Συμπεράσματα - προοπτικές. Ευρετήριο όρων. Βιβλιογραφία