Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  • Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: 601 τίτλοι
Διεύθυνση
Ν. Πλαστήρα 100,
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο
2810 391097 , 2810 391083
Fax
2810 391085
Email
info@cup.gr
Website