Τεχνοοικονομικές αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-803-5
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004
Ελληνική, Νέα
€ 23.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 462 γρ, 235 σελ.
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις παρουσιάζει δραστικές αλλαγές. Οι έννοιες της παγκοσμιοποίησης, του ανταγωνισμού και της αβεβαιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με κάθε χρηματοοικονομικό πρόβλημα, στοιχείο το οποίο προσδίδει στη διαδικασία λήψης των αντίστοιχων αποφάσεων αυξημένη πολυπλοκότητα. Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων είναι ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έρευνας, το οποίο είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε καθεστώς πολλαπλών κριτηρίων. Η δυνατότητα αυτή προσδίδει στη συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση αυξημένο πρακτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για την επίλυση και λήψη αποφάσεων σε τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν την καθημερινή μας ζωή. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή των πρόσφατων ερευνητικών εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη και συνεργάτες του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ο αναγνώστης θα βρει στο βιβλίο αυτό ενδιαφέρουσες αναλύσεις και αποτελέσματα για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που μπορούν να δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω ανάλυση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, VALUE AT RISK, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ