Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής αποτυχίας
Η ελληνική εμπειρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-945-2
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 300 γρ, 142 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη συμβολή της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στην αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής αποτυχίας, φαινομένου άρρηκτα συνδεδεμένου με τη φύση του οικονομικού συστήματος της εποχής μας. Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν έναν οργανισμό στη δυσάρεστη αυτή έκβαση μπορεί να έχουν μικροοικονομική υφή (μη επιτυχημένος ή ανύπαρκτος προγραμματισμός, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχος κ.ά.) ή μακροοικονομική υφή (υψηλά επιτόκια δανείων, πληθωρισμός, αγορές σε υποχώρηση, ανταγωνισμός νέων επιχειρήσεων, εξέλιξη των τεχνικών παραγωγής, δυσμενείς τάσεις στον κλάδο, μείωση καταναλωτικών προσδοκιών, υψηλός ανταγωνισμός από καινοτόμους οργανισμούς, καταστροφή που δεν οφείλεται στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, οικονομικό έγκλημα κ.ά.). Η πολυπλοκότητα του θέματος καθιστά το βιβλίο αυτό ένα πολύτιμο εργαλείο. Η παρουσίαση της αξιοποίησης της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στην αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει:
- Ανάπτυξη της θεωρητικής οπτικής του θέματος.
- Μεθοδολογική ανασκόπηση.
- Ανάπτυξη υποδειγμάτων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε χρηματοοικονομικούς ή χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτές, καθώς επίσης σε φοιτητές ή ερευνητές της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της επιχειρησιακής έρευνας.