Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-348-9
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 4/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 552 γρ, 288 σελ.
Περιγραφή

Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατείχαν μια ιδιαίτερη θέση στη διεθνή οικονομική σκηνή από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η οικονομική θεωρία και πολιτική μέχρι τότε τόνιζε τα πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούνταν κοινωνοί της τεχνολογικής και παραγωγικής εξέλιξης. Το βασικό πλεονέκτημα των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των μικρομεσαίων ήταν η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας.
Ωστόσο, η τεχνολογική και η οικονομική πρόοδος η οποία σημειώθηκε σε αρκετές αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου μετά το τέλος του Β` Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος οδήγησε σε νέα καταναλωτικά πρότυπα, δημιούργησε νέες παγκοσμιοποιημένες αγορές, νέους κανόνες διεθνούς εμπορίου, και αύξησε το ποσοστό των ατόμων με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, οδήγησαν σε νέα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και εξομάλυναν τα βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούσαν σε οικονομίες κλίμακας.
Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται μια οριστική στροφή από το μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης που βασιζόταν στη μαζική παραγωγή στο κυρίαρχο πλέον μοντέλο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ιδιαίτερα ευέλικτων και ανταγωνιστικών. Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών δεκαετιών αποδεικνύουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με το μέγεθος των επιχειρήσεων και καταγράφουν μια συνεχώς αυξητική τάση των μεριδίων που κατέχουν οι ΜΜΕ έναντι των μεγάλων στο ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας, στο μερίδιο αγορών και στην προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας.
Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση των ΜΜΕ, καλύπτοντας θέματα από το χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής, του marketing, της καινοτομίας, της ποιότητας και απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, σε συμβούλους, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, επενδυτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και ερευνητές που ασχολούνται με τις ΜΜΕ.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Εισαγωγή
Ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Παρουσίαση των ΜΜΕ σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία
Οι ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία
2. Χρηματοοικονομική λογιστική και κοστολόγηση των ΜΜΕ
Έννοια και χρησιμότητα της λογιστικής
Διάκριση των οικονομικών οργανισμών
Λογιστικά βιβλία
Δικαιολογητικά έγγραφα
Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ
Λογιστική κόστους ως εργαλείο ορθής διοίκησης των ΜΜΕ
3. Μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Αποφάσεις μάρκετινγκ
Μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή
Μοντέλα προσωπικής επιλογής νέων προϊόντων
Στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ
Κύκλος ζωής προϊόντων
Έρευνες αγοράς
Μεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
4. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα
Γενικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
Μέτρα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
5. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία
Καινοτομία: Εφεύρεση ή επιχειρηματική διαδικασία;
Εννοιολογικές προσεγγίσεις και διάκριση της καινοτομίας
Αξιολόγηση της καινοτομίας
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Καινοτομία, ΜΜΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Θέματα ποιότητας και ΜΜΕ
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Ικανοποίηση πελατών και ποιότητα υπηρεσιών
Αφοσίωση και συστήματα διαχείρισης πελατών
Η προσέγγιση 6 σίγμα
7. Επιχειρηματική αριστεία και αξιολόγηση στρατηγικής
Βραβεία ποιότητας
Προσέγγιση balanced scorecard
Παράρτημα
Βιβλιογραφία