Συστήματα αξιολόγησης και σύγχρονα θέματα στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-901-8
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 582 γρ, 299 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε χρηματοοικονομικούς, χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτές, σε στελέχη τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σε στελέχη του τομέα υγείας, σε φοιτητές και ερευνητές της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της επιχειρησιακής έρευνας.
Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια επιστημονική δραστηριότητα η οποία είναι άκρως σημαντική για κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Τα προβλήματα λήψης αποφάσεων που παρουσιάζονται σε όλους τους επιστημονικούς τομείς χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας λόγω του μεγάλου αριθμού κριτηρίων (ποσοτικών ή ποιοτικών) που εμπεριέχονται στην ανάλυση.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχουν προταθεί μέχρι σήμερα πλήθος τεχνικών όπως και η χρήση πολυδιάστατων στατιστικών μεθόδων που παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα και περιορισμούς. Η πολυκριτήρια ανάλυση ήρθε απαλλαγμένη από όλους τους περιορισμούς που αντιμετώπιζαν οι μέχρι τότε προγενέστερες μεθοδολογίες για να δώσει λύσεις. Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τη συνεισφορά της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων μέσα από την εξέταση συστημάτων αξιολόγησης και σύγχρονων θεμάτων στην οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση. Ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα συναντήσει ένα ανθολόγιο από μελέτες για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής ανάλυσης ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζικών ιδρυμάτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μέτρησης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, συστημάτων υγείας, οικονομικής ανάπτυξης κ.α.