Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χώρας
Country risk: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-748-9
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004
Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 338 γρ, 163 σελ.
Περιγραφή

Η πλήρης παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της αγοράς την τελευταία δεκαετία, η οικονομική και νομισματική ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αναπτυγμένων κρατών, και η απελευθέρωση των αγορών είχαν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν πιο ευδιάκριτη την αλληλεξάρτηση των οικονομιών αλλά και το εύθραυστο της ισορροπίας τους. Η δυσμενής αυτή κατάσταση έδωσε μεγάλη έμφαση στη σημαντικότητα της εκτίμησης κινδύνου χώρας, η οποία εισέρχεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος περισσότερο για τους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις τράπεζες, τους μεμονωμένους επενδυτές αλλά και τις ίδιες τις χώρες. Στόχος του βιβλίου αυτού, στα πλαίσια της διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης, είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου υποδειγμάτων αξιολόγησης το οποίο να απαρτίζεται από ένα αρκετά μεγάλο πλήθος τεχνικών ταξινόμησης που είναι αποτέλεσμα διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ