Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-068-6
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 10/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 736 γρ, 245 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς των πλέον πρόσφατων ερευνητικών προσπαθειών στο χώρο της λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση των πιο πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης από έλληνες ερευνητές, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, δίνοντας έμφαση τόσο στις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις όσο και σε πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση των εφαρμογών της πολυκριτήριας ανάλυσης για την επίλυση ειδικών και πολύπλοκων προβλημάτων σε διάφορα πεδία, όπως ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η διαχείριση συστημάτων υγείας, η διαχείριση περιβάλλοντος, ο αγροτικός τομέας, η χρηματοοικονομική διοίκηση, το μάρκετινγκ, η διαχείριση συστημάτων ποιότητας, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, τα πολυπρακτορικά συστήματα, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η κατασκευαστική βιομηχανία κ.ά.

Το βιβλίο απευθύνεται σε:

- Επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο
- Υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προ-πτυχιακούς φοιτητές διαφόρων τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ

- Σε στελέχη από το δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν νέα "εργαλεία" και μεθόδους επίλυσης σημαντικών και πολύπλοκων προβλημάτων.