Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης
Θεωρία και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-449-5
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2001
Ελληνική, Νέα
€ 27.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 390 σελ.
Περιγραφή

Συχνά η λήψη αποφάσεων απαιτεί την ένταξη των εξεταζόμενων εναλλακτικών λύσεων, τρόπων δράσης ή δραστηριοτήτων σε σαφώς προκαθορισμένες ομοιογενείς κατηγορίες. Αυτή η προβληματική της ταξινόμησης έχει πλήθος πρακτικών και ερευνητικών εφαρμογών σε διάφορους χώρους, μεταξύ αυτών στη χρηματοοικονομική διοίκηση, στο μάρκετινγκ, στη διαχείριση παραγωγικών συστημάτων, στην περιβαλλοντική διαχείριση, στην ιατρική επιστήμη κ.τ.λ. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση της συμβολής της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων ταξινόμησης. Η παρουσίαση του θέματος καλύπτει τόσο τις θεωρητικές του πτυχές (παρουσίαση καινοτόμων πολυκριτήριων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων ταξινόμησης), όσο και τις πρακτικές εφαρμογές των προτεινόμενων μεθοδολογιών στον ιδιαίτερα σημαντικό χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα αρκετά πλατύ κοινό: επιχειρησιακοί ερευνητές, στατιστικούς αναλυτές, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, τραπεζικά στελέχη, στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές που ασχολούνται με την επιχειρησιακή έρευνα, τη διοικητική επιστήμη και τη χρηματοοικονομική επιστήμη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση των τεχνικών ταξινόμησης
Κεφάλαιο 3: Πολυκριτήριες προσεγγίσεις ταξινόμησης
Κεφάλαιο 4: Η μέθοδος UTADIS
Κεφάλαιο 5: Συγκριτική έρευνα προσεγγίσεων ταξινόμησης
Κεφάλαιο 6: Προβλήματα ταξινόμησης στη χρηματοοικονομική διοίκηση
Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις
Βιβλιογραφία