Πρόβλεψη εξαγορών
Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-946-9
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 287 γρ, 136 σελ.
Περιγραφή

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (Σ&Ε) θεωρούνται η κύρια μορφή εξωτερικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης και αποτελούσαν ανέκαθεν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χώρους των χρηματοοικονομικών. Ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα γύρω από τις Σ&Ε, όπως τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται, τη μεταβολή της τιμής των μετοχών των συγχωνευμένων επιχειρήσεων, τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή εξαγοράς ή ανταλλαγής των μετοχών, την επίδραση των Σ&Ε στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, αλλά και την πρόβλεψη των εξαγορών.
Η τελευταία θεματική ενότητα, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, έχει να κάνει με την ανάπτυξη υποδειγμάτων ταξινόμησης ικανών να διαχωρίζουν τις εξαγορασμένες από τις μη εξαγορασμένες επιχειρήσεις. Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, καθώς και η συμβολή της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στο χώρο, μέσω των υποδειγμάτων που αναπτύσσονται.
Το βιβλίο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε χρηματοοικονομικούς ή χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτές, καθώς επίσης σε φοιτητές και ερευνητές της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της επιχειρησιακής έρευνας.