Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8105-70-6
Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
276 σελ.