Βεργόπουλος, Ιωάννης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Γ'ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) β' Εκδοση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Β΄έκδοση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Β' εκδοση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Β' έκδοση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Β΄έκδοση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Α' ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων 2η ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Β΄ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Β' ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ Συγγραφέας Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Γ'ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) β' Εκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Β΄έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Β' εκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Β' έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Β΄έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Α' ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων 2η ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Β΄ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Β' ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα