Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80398-3-4
Astbooks, Αθήνα, 3/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,006 γρ, 688 σελ.
Περιγραφή

Περιλαμβάνει:
- Αναλύσεις-Ερμηνείες
- Παραδείγματα κατά άρθρο.

Το έργο "Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου (Ν.2523/1997)" είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Νέος Φορολογικός Νόμος 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ .17 τεύχος Α΄).

Θεωρούμε σκόπιμο με ειδικές αναφορές να σας επιστήσουμε την προσοχή και στις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 μέρους του οποίου αναφέρεται στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος ουσιαστικά αντικατέστησε και κατήργησε από 01-01-2013 το Προεδρικό Διάταγμα 186/1982.

Με τον ΚΦΑΣ επήλθαν ριζικές αλλαγές ως προς την έκδοση των στοιχείων και την τήρηση βιβλίων, οι παραβάσεις των οποίων τιμωρούνται με σημαντικά πρόστιμα. Βεβαίως κατά τη διαπίστωση των παραβάσεων, η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης.

Η διαφοροποίηση των ποινών που επιβάλλουν τόσο ο 4110/2013 όσο και ο 4093/2012 επιβάλλει την γνώση από πλευράς των λογιστών, των αλλαγών που συντελούνται ώστε να εκτελέσουν με επάρκεια το έργο τους. Αξιολογώντας τις ανάγκες του επαγγέλματος μας συμπεριλάβαμε αναλύσεις, ειδικά ζητήματα καθώς και παραδείγματα για την καλλύτερη κατανόηση των άρθρων που παρατίθενται.

Τέλος δεδομένων και των εκτεταμένων Φορολογικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών θεωρούμε απαραίτητη την απόκτηση και μελέτη του βιβλίου αυτού προς αποφυγή λαθών και παραλείψεων που που έχουν σαν συνέπεια σημαντικότατες κυρώσεις.