Σταγάκης, Ανδρέας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Διάθεση κερδών – Φορολογική / Λογιστική αντιμετώπιση 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - myDATA 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 1ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 2ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.4387/2016) 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2020 Δαπάνες των Επιχειρήσεων 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εργασίες Τέλους Χρήσης 2020 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 1ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 2ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2020 Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Πρακτικές εφαρμογές Λογιστικής Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί Ν.4601/2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Πρακτικά καταστατικά έντυπα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ανώνυμες εταρείες Ν.4548/18 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ε.Λ.Π. Γνωμοδοτήσεις - Σλοτ (2014-2018) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α' 9611.6.2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας έγκληματα κατά της Ιδιοκτησίας και κατά της περιουσίας Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2013-2015 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2016-2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Δηλώσεων Ε9-Κτηματολόγιο 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2010-2012 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 ΕΛΠ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2006-2009 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εισαγωγές-Εξαγωγές-Ενδοκοινοτικές Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ελληνοαγγλικό Λεξικό-Αγγλοελληνικό Λεξικό Οικονομικών όρων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές του Φ.Π.Α. 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2001-2005 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 1ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 2ος Ε3 & N Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 1-40) 1ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 41-72) 2ος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διατροφή και νηστεία Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργασίες τέλους χρήσης 2019 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Σ.Σ.Ε. συλλογικές ρυθμίσεις 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών όρων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργάνη 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα εργατικών 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 1ος τομος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 2ος τομος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Αναμόρωση του Δικαίου των Α.Ε. ν.4548/2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 1oς) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 2ος) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Επιμέλεια Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Α' τόμος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία β' τόμος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Φορολογικό ποινολόγιο Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Επίκαιρα εργασιακά μισθοδοτικά προβλήματα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Λ.Π. εργασίες τέλους χρήσης 2018 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Δαπάνες των Επιχειρήσεων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ελεύθεροι επαγγελματίες Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Π.Σ. Εργάνη οδηγός συμπλήρωσης Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε1 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε2-Ε3-Ε9-Ν Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 1) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 2) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Γ'ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) β' Εκδοση Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Β΄έκδοση Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Β' εκδοση Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Β' έκδοση Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Β΄έκδοση Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Α' ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων 2η ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Β΄ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τουριστικές επιχειρήσεις Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Β' ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ Επιμέλεια Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ Επιμέλεια Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Διάθεση κερδών – Φορολογική / Λογιστική αντιμετώπιση 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - myDATA 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.4387/2016) 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Δαπάνες των Επιχειρήσεων 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εργασίες Τέλους Χρήσης 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2020 Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Πρακτικές εφαρμογές Λογιστικής Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί Ν.4601/2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Πρακτικά καταστατικά έντυπα Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ανώνυμες εταρείες Ν.4548/18 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ε.Λ.Π. Γνωμοδοτήσεις - Σλοτ (2014-2018) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α' 9611.6.2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας έγκληματα κατά της Ιδιοκτησίας και κατά της περιουσίας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2013-2015 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2016-2018 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Δηλώσεων Ε9-Κτηματολόγιο 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2010-2012 Astbooks Χαρτόδετο
2019 ΕΛΠ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2006-2009 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εισαγωγές-Εξαγωγές-Ενδοκοινοτικές Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ελληνοαγγλικό Λεξικό-Αγγλοελληνικό Λεξικό Οικονομικών όρων Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές του Φ.Π.Α. 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2001-2005 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 2ος Ε3 & N Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 1-40) 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 41-72) 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διατροφή και νηστεία Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργασίες τέλους χρήσης 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Σ.Σ.Ε. συλλογικές ρυθμίσεις 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών όρων Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργάνη 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα εργατικών 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 1ος τομος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 2ος τομος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Αναμόρωση του Δικαίου των Α.Ε. ν.4548/2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 1oς) Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 2ος) Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Α' τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία β' τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Φορολογικό ποινολόγιο Astbooks Χαρτόδετο
2018 Επίκαιρα εργασιακά μισθοδοτικά προβλήματα Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Λ.Π. εργασίες τέλους χρήσης 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2017 Δαπάνες των Επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ελεύθεροι επαγγελματίες Astbooks Χαρτόδετο
2017 Π.Σ. Εργάνη οδηγός συμπλήρωσης Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε2-Ε3-Ε9-Ν Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 1) Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 2) Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Γ'ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) β' Εκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Β΄έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Β' εκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Β' έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Β΄έκδοση Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Α' ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων 2η ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Β΄ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Β' ΕΚΔΟΣΗ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα