Καλοκύρη, Ιωάννα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οικοδομικές - Τεχνικές Επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Πρακτικό εγχειρίδιο Δημόσιου Λογιστικού Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ζωικά παράγωγα – λίπη και καρυκεύματα) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΠΟΤΑ – ΡΟΦΗΜΑΤΑ (καφές – τσάι – κακάο – αλκοολούχα - χυμοί) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΦΥΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΙΧΘΥΗΡΑ – ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Αγροτικά Θέματα 2022 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Εισαγωγές - Εξαγωγές – Ενδοκοινοτικές 2022 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Β΄ Τόμος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Α΄ Τόμος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Πρακτικός Οδηγός Τουριστικών Επιχειρήσεων 2022 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Δαπάνες Επιχειρήσεων 2022 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2022 Ε.Λ.Π. –Οδηγός Εργασιών τέλους χρήσης 2022 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Εταιρικοί μετασχηματισμοί N. 46012019 (ΦΕΚ A’ 449.3.2019) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση - Τιμολόγηση Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Πρακτικός οδηγός για εργατικά θέματα 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κ.Α.Δ. 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Φορολογικές Δηλώσεις 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172-2013 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2021 Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 ΕΛΠ-Η εφαρμογή τους στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης 2021 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία-Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-myDATA 2020 Β' ΤΟΜΟΣ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β΄ Τόμος 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Οδηγός Συμπλήρωσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Διάθεση κερδών – Φορολογική / Λογιστική αντιμετώπιση 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - myDATA 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 : ΕΝΤΥΠΟ Ε3, Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 : ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2, Ε16 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 1ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 2ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.4387/2016) 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2020 Δαπάνες των Επιχειρήσεων 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εργασίες Τέλους Χρήσης 2020 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 1ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 2ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2020 : Σετ προϊόντων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Πρακτικές εφαρμογές Λογιστικής Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί Ν.4601/2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Πρακτικά καταστατικά έντυπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ανώνυμες εταρείες Ν.4548/18 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ε.Λ.Π. Γνωμοδοτήσεις - Σλοτ (2014-2018) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α' 9611.6.2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας έγκληματα κατά της Ιδιοκτησίας και κατά της περιουσίας Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2013-2015 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2016-2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Δηλώσεων Ε9-Κτηματολόγιο 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2010-2012 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 ΕΛΠ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2006-2009 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ελληνοαγγλικό Λεξικό-Αγγλοελληνικό Λεξικό Οικονομικών όρων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές του Φ.Π.Α. 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2001-2005 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 : Σετ προϊόντων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 1ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 2ος Ε3 & N Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 : Σετ προϊόντων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 1-40) 1ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 41-72) 2ος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργασίες τέλους χρήσης 2019 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Σ.Σ.Ε. συλλογικές ρυθμίσεις 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών όρων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργάνη 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα εργατικών 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 : Σετ προϊόντων 2 τόμων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 1ος τομος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 2ος τομος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Αναμόρωση του Δικαίου των Α.Ε. ν.4548/2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε : Σετ προϊόντων 2 τόμων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 1oς) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 2ος) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία : Σετ προϊόντων 2 τόμων Συγγραφέας Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Α' τόμος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία β' τόμος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Φορολογικό ποινολόγιο Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Επίκαιρα εργασιακά μισθοδοτικά προβλήματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Λ.Π. εργασίες τέλους χρήσης 2018 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Δαπάνες των Επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ελεύθεροι επαγγελματίες Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Π.Σ. Εργάνη οδηγός συμπλήρωσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε1 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε2-Ε3-Ε9-Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 1) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 2) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ : Περιλαμβάνει 150 δύσκολες περιπτώσεις και ειδικά ζητήματα φορολογίας - ΦΠΑ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων : Ενημερωμένο με τον Ν.4051/2012 και περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους 1065/12.3.2012, 1069/20.3.2012, 1079/26.3.2012 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) : Ενημερωμένο με την πολ. 1259/28.12.2011: Ηλεκτρονικός προσδιορισμός τεκμηρίων: Άμεση ενημέρωση μέσω e-book: Ευρετήριο με 1500 λήματα: 300 παραδείγματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ : Επεξηγήσεις, αναλύσεις, ειδικά ζητήματα, παραδείγματα: Ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α 248/7.11.2000 Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ : Κωδικοποίηση έως Ν.3943/31.3/2011 Συγγραφέας Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οικοδομικές - Τεχνικές Επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2022 Πρακτικό εγχειρίδιο Δημόσιου Λογιστικού Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ζωικά παράγωγα – λίπη και καρυκεύματα) Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΠΟΤΑ – ΡΟΦΗΜΑΤΑ (καφές – τσάι – κακάο – αλκοολούχα - χυμοί) Astbooks Χαρτόδετο
2022 ΦΥΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΙΧΘΥΗΡΑ – ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Astbooks Χαρτόδετο
2022 Αγροτικά Θέματα 2022 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Εισαγωγές - Εξαγωγές – Ενδοκοινοτικές 2022 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Β΄ Τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2022 Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων Astbooks Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Α΄ Τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2022 Πρακτικός Οδηγός Τουριστικών Επιχειρήσεων 2022 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Δαπάνες Επιχειρήσεων 2022 Astbooks Χαρτόδετο
2022 Ε.Λ.Π. –Οδηγός Εργασιών τέλους χρήσης 2022 Astbooks Χαρτόδετο
2021 Εταιρικοί μετασχηματισμοί N. 46012019 (ΦΕΚ A’ 449.3.2019) Astbooks Χαρτόδετο
2021 Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση - Τιμολόγηση Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 Πρακτικός οδηγός για εργατικά θέματα 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κ.Α.Δ. 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Astbooks Χαρτόδετο
2021 Φορολογικές Δηλώσεις 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172-2013 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2021 Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2020 ΕΛΠ-Η εφαρμογή τους στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης 2021 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία-Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-myDATA 2020 Β' ΤΟΜΟΣ Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β΄ Τόμος 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Οδηγός Συμπλήρωσης Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Διάθεση κερδών – Φορολογική / Λογιστική αντιμετώπιση 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ηλεκτρονικά Βιβλία - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - myDATA 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 : ΕΝΤΥΠΟ Ε3, Ν Astbooks Χαρτόδετο
2020 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2020 : ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2, Ε16 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (n.4387/2016) 2020 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2020 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.4387/2016) 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2020 Δαπάνες των Επιχειρήσεων 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εργασίες Τέλους Χρήσης 2020 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2020 : Σετ προϊόντων Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Πρακτικές εφαρμογές Λογιστικής Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί Ν.4601/2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Πρακτικά καταστατικά έντυπα Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ανώνυμες εταρείες Ν.4548/18 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ε.Λ.Π. Γνωμοδοτήσεις - Σλοτ (2014-2018) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α' 9611.6.2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019) Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ποινικός Κώδικας έγκληματα κατά της Ιδιοκτησίας και κατά της περιουσίας Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2013-2015 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2016-2018 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Δηλώσεων Ε9-Κτηματολόγιο 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2010-2012 Astbooks Χαρτόδετο
2019 ΕΛΠ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2006-2009 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Ελληνοαγγλικό Λεξικό-Αγγλοελληνικό Λεξικό Οικονομικών όρων Astbooks Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές του Φ.Π.Α. 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2001-2005 Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 : Σετ προϊόντων Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 2ος Ε3 & N Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 : Σετ προϊόντων Astbooks Σετ προϊόντων
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 1-40) 1ος Astbooks Χαρτόδετο
2019 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 (Αρθρα 41-72) 2ος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργασίες τέλους χρήσης 2019 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Σ.Σ.Ε. συλλογικές ρυθμίσεις 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών όρων Astbooks Χαρτόδετο
2018 Εργάνη 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα εργατικών 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 : Σετ προϊόντων 2 τόμων Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 1ος τομος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Φ.Κ.Α. 2018 2ος τομος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Αναμόρωση του Δικαίου των Α.Ε. ν.4548/2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε : Σετ προϊόντων 2 τόμων Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 1oς) Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός Επε-Ικε (τόμος 2ος) Astbooks Χαρτόδετο
2018 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία : Σετ προϊόντων 2 τόμων Astbooks Σετ προϊόντων
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία Α' τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Τουριστικές επιχειρήσεις ίδρυση-λειτουργία β' τόμος Astbooks Χαρτόδετο
2018 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2018 Φορολογικό ποινολόγιο Astbooks Χαρτόδετο
2018 Επίκαιρα εργασιακά μισθοδοτικά προβλήματα Astbooks Χαρτόδετο
2018 Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία Astbooks Χαρτόδετο
2018 Ε.Λ.Π. εργασίες τέλους χρήσης 2018 Astbooks Χαρτόδετο
2017 Δαπάνες των Επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ελεύθεροι επαγγελματίες Astbooks Χαρτόδετο
2017 Π.Σ. Εργάνη οδηγός συμπλήρωσης Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2017 Ε2-Ε3-Ε9-Ν Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 1) Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 2) Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Astbooks Χαρτόδετο
2016 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2016 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2016 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2016 Ανάλυση Ερμηνεία Επε-Ικε με Ε.Λ.Π. Astbooks Χαρτόδετο
2016 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2015 Ε.Λ.Π. Εργασίες Τέλους Χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 1ος) Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φ.Π.Α. Ερμηνείες παραδείγματα (τ. 2ος) Astbooks Χαρτόδετο
2015 Οδηγός φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2015 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε1 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε2 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε3 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ε9 Astbooks Χαρτόδετο
2015 Φορολογικές δηλώσεις 2015 Ν Astbooks Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2015 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης έλεγχος εισοδήματος Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2015 Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κωδικοποίηση ελληνικά λογιστικά πρότυπα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2014 Astbooks Χαρτόδετο
2014 Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2014 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2014 Οδηγός φορολογίας ακινήτων Astbooks Χαρτόδετο
2014 Φορολογικοί κώδικες 4+ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ολα για τις επιταγές Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου Astbooks Χαρτόδετο
2013 Φ.Π.Α. SET 2 ΤΟΜΟΙ Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997 Astbooks Χαρτόδετο
2013 Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων Astbooks Χαρτόδετο
2013 Ανάλυση ΕΡμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Astbooks Χαρτόδετο
2012 Ανάλυση Ερμηνεία του κώδικα φορολογίας απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)του ν.4093/12 Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ : Περιλαμβάνει 150 δύσκολες περιπτώσεις και ειδικά ζητήματα φορολογίας - ΦΠΑ Astbooks Χαρτόδετο
2012 Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2012 Κώδικες Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων : Ενημερωμένο με τον Ν.4051/2012 και περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους 1065/12.3.2012, 1069/20.3.2012, 1079/26.3.2012 Astbooks Χαρτόδετο
2012 Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών Astbooks Χαρτόδετο
2012 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες) : Ενημερωμένο με την πολ. 1259/28.12.2011: Ηλεκτρονικός προσδιορισμός τεκμηρίων: Άμεση ενημέρωση μέσω e-book: Ευρετήριο με 1500 λήματα: 300 παραδείγματα Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φ.Π.Α. Επεξηγήσεις-Αναλύσεις-Ειδικά ζητήματα-Παραδείγματα Astbooks Χαρτόδετο
2011 ΦΠΑ : Επεξηγήσεις, αναλύσεις, ειδικά ζητήματα, παραδείγματα: Ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α 248/7.11.2000 Astbooks Χαρτόδετο
2011 Φορολογικοί κώδικες 6+ : Κωδικοποίηση έως Ν.3943/31.3/2011 Astbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα