Κώδικας φορολογικής απεικονισης συναλλαγών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80982-9-9
Astbooks, 5/2014
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1002 σελ.