Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80398-9-6
Astbooks, 10/2013
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1280 σελ.