Κώδικες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99923-6-7
Astbooks, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 43.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 760 γρ, 511 σελ.
Περιγραφή

Περιλαμβάνονται οι Κώδικες:
- Ν.2190/1920 Περί ανώνυμης εταιρείας
- Ν.3190/1955 Περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
- Ν.4072/2012 Περί ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
- Ν.4072/2012 Περί ομμόρρυθμης εταιρείας
- Ν.4072/2012 Περί ετερόρρυθμης εταιρείας
- Ν.4072/2012 Περί αφανούς εταιρείας
- Ν.4072/2012 Περί κοινοπραξίας
- Ν.3853/2012 Υπηρεσία μιας στάσης.