Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Α' ΕΚΔΟΣΗ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80982-7-5
Astbooks, 2/2014
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
912 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η ανάλυση του Κ.Φ.Α.Σ., η οποία γίνεται κατά άρθρο. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι διατάξεις κάθε άρθρου όπως ισχύουν σήμερα και στη συνέχεια οι ανάλογες επεξηγήσεις. Στις επεξηγήσεις αυτές – οι οποίες αριθμούνται με Α – παρατίθεται πλήρης ανάλυση των διατάξεων του κάθε άρθρου σε σχέση με τα γενικά ζητήματα που αυτές καλύπτουν.