Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-36-1
Astbooks, 6/2016
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1312 σελ.