Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-10-1
Astbooks, 1/2015
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
672 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Πρακτικός οδηγός για ΜΚΧ, περιλαμβάνει σωματεία, αστικές εταιρείες, ιδρύματα, ενώσεις προσώπων, ΜΚΟ κ.ά.