Κώδικας φορολογικών διαδικασιών & ενδοομοιλικές συναλλαγές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-00-2
Astbooks, 5/2014
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
967 σελ.