Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80398-2-7
Astbooks, Αθήνα, 2/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 54.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,064 γρ, 716 σελ.
Περιγραφή

Περιλαμβάνει:
- Φορολογική αναμόρφωση
- Ενδοομιλικές συναλλαγές
- Λογιστική απεικόνιση των δαπανών
- Πλήρης ανάλυση του άρθρου 31 Ν.2238
- Ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων δαπανών.

Στο σύγγραμμα μας "Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων" πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια αναλυτικής μελέτης που αφορά κατά κύριο λόγο στην κατηγοριοποίηση των δαπανών των επιχειρήσεων σε εκπιπτόμενες και μη δαπάνες με σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία Λογιστή- Φοροτέχνη να ανταποκριθεί στις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4110/2013 στη φορολογία εισοδήματος.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί την καρδιά της φορολογίας όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το νομικό τους τύπο ή την κατηγορία βιβλίων που τηρούν. Επίσης, οι εκπιπτόμενες ή μη δαπάνες είναι η συνηθέστερη αιτία των προστριβών με το φορολογικό έλεγχο.

Επίσης στα πλαίσια των δαπανών που αφορούν τις επιχειρήσεις σας αναφέρουμε και ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη δαπανών βασιζόμενες σε νόμους εκτός του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) καθώς και αναλυτική αναφορά σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών και συναλλαγών με χώρες που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.