Οδηγός φορολογίας ακινήτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80982-3-7
Astbooks, 1/2014
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
888 σελ.