Τσαούσης, Δημήτρης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικοποίηση στο σχολείο : Έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οδύσσεια Κεφαλλονιάς - Ιθάκης : Επετηρίς τέχνης και πολιτισμού 2009 Συγγραφέας Οδύσσεια Χαρτόδετο
2008 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι ενέργειες της Ελλάδας (2000-2008) Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Μισός αιώνας στην Σοβιετική Ένωση : Γεωργία - Καζακστάν: 1916-1967 Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών : Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολείο και δουλειά : Μια εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος : Αποκλίσεις και συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική πολιτική : Μια άλλη προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η έρευνα του πραγματικού κόσμου : Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2006 Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής : Η περίπτωση των φορέων της Αχαΐας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κοινωνικά φαινόμενα : Αναλυτικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες : Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS 13 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα : Εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Η αδύνατη εκπαιδευτική πολιτική Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας : Κοινωνικές δομές και κατηγορίες της σκέψης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τα παιδικά μου χρόνια στη Βραΐλα της Ρουμανίας Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία : Μύθοι και πραγματικότηττα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης : Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών : Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Αυτοκρατορία και συνειδήσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Όψεις της ετερότητας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση : Δέκα ζητήματα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εθνική ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι" : Πολιτισμική οικείωση της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα : Συγκλίσεις και αποκλίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογική θεωρία : Σύγχρονα ρεύματα της κοινωνιολογικής σκέψης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα : Μελετώντας τις δυναμικές της κοινωνικής αναπαράστασης για τους τσιγγάνους Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία : Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα : Ποιοι θα επιβιώσουν και πώς Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα : Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις : Προβληματισμοί και αναζητήσεις σε εθνικό και διευρωπαϊκό πεδίο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η επιτόπια εθνολογική έρευνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης : Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων προς την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης : Εξελίξεις μιας δεκαπενταετίας: Η περίπτωση της Ελλάδας: Με βάση τα πορίσματα μιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (KEKFMOKOP) Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εαυτός και "άλλος" : Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το αίνιγμα του δώρου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη : Από τη γραφειοκρατία και την επιστημονική διοίκηση στη σύγχρονη οργανωτική θεωρία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας : Η θεωρητική συζήτηση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 : Ειδικό αφιέρωμα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας : Ο ρόλος των μέσων στην αναπαραγωγή του σύγχρονου καπιταλισμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση : Μέθοδοι και πρακτικές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία : Το βοήθημα του φοιτητή Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο : Συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού: Μελέτη περίπτωσης σε δύο κοινότητες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη : Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κουλτούρες στο παιχνίδι : Διαφορές για να συμβιώσουμε Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία της οικονομίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2001 Δομές και ροές : Το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία : Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης : Συνεισφορά στη μελέτη των συλλογικών αναπαραστάσεων Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία του κράτους πρόνοιας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής : Θεωρία και πράξη του κοινωνικού σχεδιασμού Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το κατοικείν των τσιγγάνων : Ο βιο-χώρος και ο κοινωνιο-χώρος των τσιγγάνων Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου : Ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλιση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών : Δοκίμιο πάνω στην ιδέα του σύγχρονου έθνους Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Τεκμήρια ζωής : Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Non-official Higher Education in the European Union Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς : Η μέση εκπαίδευση στο χωριό και στην πόλη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας : Οργάνωση, λειτουργία, δυναμική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου : Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Ο μυκηναϊκός κόσμος Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της : UNESCO, έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την προεδρία του Jacques Delors Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία : Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα : Καταβολές, παρούσα κατάσταση, προοπτικές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση : Διημερίδα: 13 και 14 Μαΐου 1997 Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση : Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Βασικά κείμενα για την παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης : Συμβολές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα Επιμέλεια κειμένου Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Ελληνισμός, ελληνικότητα : Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας : Γλώσσα, ιδεολογία, διαλογικότητα και επιτέλεση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ού αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Rom και φυλετικές διακρίσεις : Στην ιστορία, την κοινωνία, την κουλτούρα, την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Αφανείς διαδρομές : Διαφοροποίηση, ταυτότητα, ονοματοθεσία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κράτος πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Τροχιές σε σύμπτωση : Αγροτική έξοδος, κράτος, αστεακός χώρος εργασίας στην Ελλάδα 1950-1985 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες : Εμπειρίες και προοπτικές: Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 27 Μαΐου 1993 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές : Σύντομος οδηγός του πρωτοετή φοιτητή Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η νέα ανατολική Ευρώπη : Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης και της επίδοσης : Οι εισαγωγικές εξετάσεις: Συγκρότηση της επίδοσης: Ένταξη στην ιεραρχημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1995 Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης : Οι εισαγωγικές εξετάσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Η κυκλοφορία των εφημερίδων 1975-1992 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις : Από τον Μαρξ μέχρι σήμερα Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες : Προβλήματα και προοπτικές Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν : Προβλήματα της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα : Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή του πληθυσμού : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές έρευνες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Η ανατομία της βουλής : 1974-1990 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Πολιτική ανθρωπολογία : Από τη Δ' γαλλική έκδοση Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Ο πληθυσμός της γης : Εξελίξεις, προβλήματα, προοπτικές Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας : Ερμηνευτικό, ελληνο-αγγλικό όρων, αγγλο-ελληνικό όρων, βιογραφικό Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1987 Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας : Πολιτική κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια : Δομή, οργάνωση και λειτουργία του στρατού ξηράς της καποδιστριακής περιόδου Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια : Στην Ελλάδα και αλλού Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Κοινωνιολογία του Μαρξ Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Συγγραφέας Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οδύσσεια Κεφαλλονιάς - Ιθάκης : Επετηρίς τέχνης και πολιτισμού 2009 Οδύσσεια Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών : Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα : Συγκλίσεις και αποκλίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας : Οργάνωση, λειτουργία, δυναμική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου : Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση : Διημερίδα: 13 και 14 Μαΐου 1997 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές : Σύντομος οδηγός του πρωτοετή φοιτητή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα : Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας : Ερμηνευτικό, ελληνο-αγγλικό όρων, αγγλο-ελληνικό όρων, βιογραφικό Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2002 Κοινωνιολογία : Το βοήθημα του φοιτητή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία : Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικοποίηση στο σχολείο : Έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι ενέργειες της Ελλάδας (2000-2008) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Μισός αιώνας στην Σοβιετική Ένωση : Γεωργία - Καζακστάν: 1916-1967 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών : Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολείο και δουλειά : Μια εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος : Αποκλίσεις και συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική πολιτική : Μια άλλη προσέγγιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η έρευνα του πραγματικού κόσμου : Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2006 Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής : Η περίπτωση των φορέων της Αχαΐας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κοινωνικά φαινόμενα : Αναλυτικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες : Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS 13 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα : Εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Η αδύνατη εκπαιδευτική πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας : Κοινωνικές δομές και κατηγορίες της σκέψης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τα παιδικά μου χρόνια στη Βραΐλα της Ρουμανίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία : Μύθοι και πραγματικότηττα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης : Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών : Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Αυτοκρατορία και συνειδήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Όψεις της ετερότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση : Δέκα ζητήματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εθνική ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι" : Πολιτισμική οικείωση της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογική θεωρία : Σύγχρονα ρεύματα της κοινωνιολογικής σκέψης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα : Μελετώντας τις δυναμικές της κοινωνικής αναπαράστασης για τους τσιγγάνους Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία : Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα : Ποιοι θα επιβιώσουν και πώς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα : Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις : Προβληματισμοί και αναζητήσεις σε εθνικό και διευρωπαϊκό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η επιτόπια εθνολογική έρευνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης : Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων προς την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης : Εξελίξεις μιας δεκαπενταετίας: Η περίπτωση της Ελλάδας: Με βάση τα πορίσματα μιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (KEKFMOKOP) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εαυτός και "άλλος" : Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το αίνιγμα του δώρου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη : Από τη γραφειοκρατία και την επιστημονική διοίκηση στη σύγχρονη οργανωτική θεωρία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας : Ο ρόλος των μέσων στην αναπαραγωγή του σύγχρονου καπιταλισμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας : Η θεωρητική συζήτηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 : Ειδικό αφιέρωμα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση : Μέθοδοι και πρακτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία : Το βοήθημα του φοιτητή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο : Συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού: Μελέτη περίπτωσης σε δύο κοινότητες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη : Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κουλτούρες στο παιχνίδι : Διαφορές για να συμβιώσουμε Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία της οικονομίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2001 Δομές και ροές : Το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία : Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης : Συνεισφορά στη μελέτη των συλλογικών αναπαραστάσεων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία του κράτους πρόνοιας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής : Θεωρία και πράξη του κοινωνικού σχεδιασμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το κατοικείν των τσιγγάνων : Ο βιο-χώρος και ο κοινωνιο-χώρος των τσιγγάνων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου : Ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών : Δοκίμιο πάνω στην ιδέα του σύγχρονου έθνους Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Τεκμήρια ζωής : Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Non-official Higher Education in the European Union Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς : Η μέση εκπαίδευση στο χωριό και στην πόλη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας : Οργάνωση, λειτουργία, δυναμική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της : UNESCO, έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την προεδρία του Jacques Delors Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου : Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Ο μυκηναϊκός κόσμος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία : Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα : Καταβολές, παρούσα κατάσταση, προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση : Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Βασικά κείμενα για την παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης : Συμβολές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Ελληνισμός, ελληνικότητα : Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας : Γλώσσα, ιδεολογία, διαλογικότητα και επιτέλεση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ού αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Rom και φυλετικές διακρίσεις : Στην ιστορία, την κοινωνία, την κουλτούρα, την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Αφανείς διαδρομές : Διαφοροποίηση, ταυτότητα, ονοματοθεσία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κράτος πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Τροχιές σε σύμπτωση : Αγροτική έξοδος, κράτος, αστεακός χώρος εργασίας στην Ελλάδα 1950-1985 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες : Εμπειρίες και προοπτικές: Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 27 Μαΐου 1993 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές : Σύντομος οδηγός του πρωτοετή φοιτητή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η νέα ανατολική Ευρώπη : Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης και της επίδοσης : Οι εισαγωγικές εξετάσεις: Συγκρότηση της επίδοσης: Ένταξη στην ιεραρχημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1995 Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης : Οι εισαγωγικές εξετάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Η κυκλοφορία των εφημερίδων 1975-1992 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις : Από τον Μαρξ μέχρι σήμερα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες : Προβλήματα και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν : Προβλήματα της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα : Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή του πληθυσμού : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές έρευνες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Η ανατομία της βουλής : 1974-1990 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Πολιτική ανθρωπολογία : Από τη Δ' γαλλική έκδοση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Ο πληθυσμός της γης : Εξελίξεις, προβλήματα, προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας : Ερμηνευτικό, ελληνο-αγγλικό όρων, αγγλο-ελληνικό όρων, βιογραφικό Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1987 Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας : Πολιτική κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια : Δομή, οργάνωση και λειτουργία του στρατού ξηράς της καποδιστριακής περιόδου Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια : Στην Ελλάδα και αλλού Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Κοινωνιολογία του Μαρξ Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα