Τσαούσης, Δημήτρης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικοποίηση στο σχολείο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οδύσσεια Κεφαλλονιάς - Ιθάκης Συγγραφέας Οδύσσεια Χαρτόδετο
2008 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι ενέργειες της Ελλάδας (2000-2008) Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Μισός αιώνας στην Σοβιετική Ένωση Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολείο και δουλειά Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική πολιτική Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η έρευνα του πραγματικού κόσμου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2006 Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κοινωνικά φαινόμενα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τα παιδικά μου χρόνια στη Βραΐλα της Ρουμανίας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Αυτοκρατορία και συνειδήσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Όψεις της ετερότητας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εθνική ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι" Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογική θεωρία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η επιτόπια εθνολογική έρευνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων προς την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εαυτός και "άλλος" Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το αίνιγμα του δώρου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κουλτούρες στο παιχνίδι Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία της οικονομίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2001 Δομές και ροές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία του κράτους πρόνοιας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το κατοικείν των τσιγγάνων Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Μετάφραση, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Τεκμήρια ζωής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Non-official Higher Education in the European Union Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Ο μυκηναϊκός κόσμος Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία Μετάφραση, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα Επιμέλεια Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Ελληνισμός, ελληνικότητα Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κράτος πρόνοιας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ού αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Rom και φυλετικές διακρίσεις Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Αφανείς διαδρομές Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Τροχιές σε σύμπτωση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η νέα ανατολική Ευρώπη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης και της επίδοσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1995 Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Η κυκλοφορία των εφημερίδων 1975-1992 Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή του πληθυσμού Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Η ανατομία της βουλής Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Πολιτική ανθρωπολογία Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Ο πληθυσμός της γης Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1987 Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια Επιμέλεια σειράς Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Κοινωνιολογία του Μαρξ Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Συγγραφέας Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Οδύσσεια Κεφαλλονιάς - Ιθάκης Οδύσσεια Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικοποίηση στο σχολείο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2009 Η κοινωνία της γνώσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι ενέργειες της Ελλάδας (2000-2008) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Μισός αιώνας στην Σοβιετική Ένωση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολείο και δουλειά Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Η έρευνα του πραγματικού κόσμου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2006 Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κοινωνικά φαινόμενα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τα παιδικά μου χρόνια στη Βραΐλα της Ρουμανίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Αυτοκρατορία και συνειδήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Όψεις της ετερότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εθνική ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι" Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογική θεωρία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στερεότυπο, προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η επιτόπια εθνολογική έρευνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων προς την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εαυτός και "άλλος" Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το αίνιγμα του δώρου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κουλτούρες στο παιχνίδι Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία της οικονομίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2001 Δομές και ροές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία του κράτους πρόνοιας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το κατοικείν των τσιγγάνων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Τεκμήρια ζωής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Non-official Higher Education in the European Union Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία του ανθρώπου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η κοινωνία μας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Ο μυκηναϊκός κόσμος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Ελληνισμός, ελληνικότητα Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κράτος πρόνοιας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ού αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Rom και φυλετικές διακρίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Αφανείς διαδρομές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Κοινωνική δημογραφία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Τροχιές σε σύμπτωση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Παγκόσμια επικοινωνία. Πολιτισμικές ταυτότητες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η νέα ανατολική Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης και της επίδοσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Μετακαπιταλιστική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1995 Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Η κυκλοφορία των εφημερίδων 1975-1992 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Το ελληνικό πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Αναπαραγωγή του πληθυσμού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1992 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Η ανατομία της βουλής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1990 Πολιτική ανθρωπολογία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Ο πληθυσμός της γης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1989 Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1988 Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1987 Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1986 Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Κοινωνιολογία του Μαρξ Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα