Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία
Horizon, trajets marxistes en anthropologie, I (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0040-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 21 εκ., 242 σελ.
τ. 1 από 2
ΤΟΜΟΣ Ι
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η ΔΟΜΙΚΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
1. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ;
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΙ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ»: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΙΝΚΑ
4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ: ΚΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ Ή ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ;
Ι. ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
ΙΙΙ. ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΚΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ Ή ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ;
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:21:06