Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1152-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 548 γρ., 257 σελ.
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιέχει μια σειρά από κείμενα που αφορούν σε ειδικές πλευρές και διαστάσεις της ανάπτυξης των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, με έμφαση στον ελληνικό χώρο. Τα κείμενα του τόμου καλύπτουν με ευρύ τρόπο θεματικές περιοχές όπως η νησιωτικότητα και η σχέση της με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην ανάπτυξη των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, οι νέες τάσεις στις στρατηγικές ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ο προβληματισμός σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αειφορία στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Μέσα από μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων και εμπειρικών δεδομένων, η φιλοδοξία του τόμου αυτού είναι να συμβάλει στον εμπλουτισμό της σχετικά περιορισμένης σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας και στην επέκταση της συζήτησης για τα ζητήματα της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων στον ελληνικό χώρο μέσα από την προώθηση ενός εναλλακτικού βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1. Εισαγωγή και δομή του βιβλίου
(Θ. ΚΙΖΟΣ, Θ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ και Γ. ΣΠΙΛΑΝΗΣ)
2. Οι Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική: Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά των Εκμεταλλεύσεων και Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά των Κατοίκων τους στην Ελλάδα
(Χ. ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ)
3. Νέες διαστάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του σύγχρονου αγροτικού χώρου στην Ελλάδα: μελέτη τριών χωριών σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές
(Ε.Χ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ)
4. Στρατηγικές Ανάπτυξης σε ΛΕΠ: η Εμπειρία της Κ.Π. LEADER
(Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ)
5. Η Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η σημασία της για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης: Αναζητώντας τη νέα Διακυβέρνηση της Υπαίθρου
(Α.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΥΡΙΑΖΗ-ΑΛΛΙΣΟΝ και Κ. ΛΙΑΡΙΚΟΣ)
6. Η Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης και η Προβληματική της Τοπικής Ανάπτυξης: Στοιχεία για τη Σύσταση Μηχανισμών Ενίσχυσης του Καινοτομικού Δυναμικού των Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων
(Χ.Μ. ΒΛΑΔΟΣ)
7. Ανάπτυξη σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) και Δράσεις Πληροφορικής και Τηλεματικής: Η Περίπτωση του Βορείου Αιγαίου
(Γ. ΚΑΡΔΑΤΟΣ, Η. ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ και Θ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ)
8. Ανάδειξη - Προστασία Φυσικών Μνημείων και Τοπική Ανάπτυξη σε Αγροτικές Ορεινές και Νησιωτικές Περιοχές
(Ν. ΖΟΥΡΟΣ)
9. Ανθρωπογεωγραφικές Διαστάσεις της Διαχείρισης του Κινδύνου Πυρκαγιών στο Βόρειο Αιγαίο
(Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ, Θ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, B. MOREHOUSE, M. HENDERSON)
10. Εκτίμηση Βιωσιμότητας σε Νησιωτικές Περιοχές: Η Περίπτωση των Νησιών του Νοτίου Αιγαίου
(Γ. ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Θ. ΚΙΖΟΣ, Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Ι. ΚΟΝΔΥΛΗ, Χ. ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ και Ι. ΓΑΤΣΗΣ)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00