Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0054-9
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 169 σελ.
τ. 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
ΤΑΞΗ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Η ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΔΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:
Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΑΡΞ - ΚΕΥΝΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:
Ο ΚΑΡΛ ΠΟΠΠΕΡ ΚΑΙ Η «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:
Ο DANIEL BELL ΚΑΙ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:
ΟΙ ΦΑΣΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ:
Η ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ