Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1029-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 502 γρ, 334 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στο να θέσει και να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: Το πρώτο σχετίζεται με το κατά πόσο οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο - που για ορισμένους έχουν αποτυπωθεί μέσω της επινόησης της έννοιας της `Παγκοσμιοποίησης` - μπορούν να ερμηνευτούν βάσει των υπαρχόντων μεθοδολογικών εργαλείων ή είναι απαραίτητη η προσφυγή σε ένα νέο πλαίσιο ανάλυσης. Το δεύτερο έχει να κάνει τόσο με το βαθμό ύπαρξης όλων αυτών που χαρακτηρίζονται μορφές της Παγκοσμιοποίησης όσο και με το κατά πόσο αποτελούν καινοφανή φαινόμενα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Add: - Upd: