Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1326-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 33.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 1,124 γρ, 462 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εξετάζει τα βασικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης από μακρο-, μεσο- και μικρο -κοινωνιολογική οπτική. Σε μια μακρο-θεώρηση, πραγματεύεται τη σχέση της Κοινωνιολογίας με την εκπαίδευση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους λοιπούς κοινωνικούς θεσμούς και ειδικότερα τον ρόλο και τις λειτουργίες της στο οικονομικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαίδευσης από τη θεσμοθέτησή της μέχρι τις μέρες μας και τη μετάβαση από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στην εκπαιδευτική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική της εκπαίδευσης στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον. Πραγματεύεται, επίσης, τον ρόλο της εκπαίδευσης ως μηχανισμού κοινωνικοποίησης, νομιμοποίησης του οικονομικοπολιτικού συστήματος, ενίσχυσης και αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο της μεσο-θεώρησης προσεγγίζεται η σχέση εκπαίδευσης με την απασχόληση και ειδικότερα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Σε μικρο-επίπεδο, η εργασία αυτή εστιάζει στο σχολείο ως θεσμοθετημένη οργάνωση και εξετάζει τη μαθησιακή διαδικασία, τις κοινωνικές θέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους των πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών και μαθητών) (. . .).


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]