Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Κληρονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Οικογενειακό Δίκαιο - 3η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Σύνθεση Αστικού Δικαίου : Πρακτικά Θέματα με λύσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισαγωγή στην Νομική Επιστήμη Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Το Κληρονομικό δίκαιο στην πράξη - Θέματα και λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τι είναι δίκαιο; : Η νομική επιστήμη για όλους Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Σκληρόδετο
2017 Αναζητώντας το δίκαιο - Μελέτες και άρθρα- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2017 Αναζητώντας το δίκαιο - Μελέτες και άρθρα- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2017 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ιβ (άρθρα 127-286) Επιστημονική επιμέλεια , Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ενοχικό δίκαιο-Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2015 Νέες Μορφές Συμβάσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Νέες Μορφές Συμβάσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εγχειρίδιο Κληρονομικού δικαίου- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αστικός Κώδικας,Γενικές Αρχές - Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Hans Kelsen: Η διαχρονικότητα του πνεύματος στο νομικό και κοινωνιολογικό του έργο : Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κληρονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Σύνθεση αστικού δικαίου : Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Ερμηνευτής , Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Έλληνες αστικολόγοι του 20ού αιώνα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 & εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955 : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν.3763/2009 & 3769/2009 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κληρονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ο σπουδαίος λόγος για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων ορισμένου χρόνου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια , Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Αστικός κώδιξ : Γενικό ενοχικό άρθρα 287-495: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Η νομική προστασία των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Η εξασφάλιση των πιστώσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ανώνυμη Εταιρία ν. 2190/1920 & Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ν. 3190/1955 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής , Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός κώδικας. Εμπράγματο Δίκαιο - Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γενικές αρχές αστικού δικαίου : Συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 και εταιρία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αστικός κώδικας. Γενικές αρχές : Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αστικός κώδικας. Σύνθεση αστικού δικαίου : Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας : 1999 - 2003 Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Ερμηνευτής , Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Γενέθλιον Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου : Πρακτικά Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, Χανιά 7-9 Ιουλίου 2001 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Αστικό δίκαιο μεταμοσχεύσεων : Σύμφωνα με τον Ν. 2737/1999 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών : Ενημέρωση μέχρι και τον ν. 2941/2001 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2001 Η εξασφάλιση των πιστώσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Μετά τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της : Μια κριτική προσέγγιση της ελαττωματικής υιοθεσίας σε συνάρτηση με τη νομική της φύση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τα εικαστικά έργα και η νομική τους προστασία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αστικός κώδικας : Σύνθεση αστικού δικαίου: Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Γενικοί όροι συναλλαγών σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις : Ερμηνεία του άρθρου 2 παρ. 1-10 ν. 2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2741/99 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η αυτοσύμβαση κατά τον αστικό κώδικα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας : Leasing, factoring, forfaiting, franchising Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο δίκαιο: Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών στην περίπτωση της Παυλιανής αγωγής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ενοχικές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης : Κατά το άρθρο 177 ΑΚ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρώ και δίκαιο : Οι νομικές συνέπειες της εισαγωγής του ευρώ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προστασία του καταναλωτή στη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Χρηματική ενοχή : Ενόψει και των κανονισμών για το ευρώ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αστικός κώδικας. Γενικές αρχές. Πρακτικά θέματα με λύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας : Leasing, factoring, forfaiting, franchising Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου των συμβάσεων ναυλώσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή : (ΑΚ 1895-1900) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Γενικές αρχές άρθρα 1-286: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Οικογενειακό δίκαιο άρθρα 1505-1709: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Ειδικό ενοχικό άρθρα 496-740: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία: Τόμος 9, κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αστικός κώδιξ : Εμπράγματο δίκαιο άρθρα 947-1117: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αστικός κώδιξ : Εμπράγματο δίκαιο άρθρα 1118-1345: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή τηρήσεως της προδικασίας κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ : Θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και της ισότητας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1980 Αστικός κώδιξ : Ειδικό ενοχικό άρθρα 741-946: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Αστικός κώδιξ : Οικογενειακό δίκαιο άρθρα 1346-1504: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Κληρονομικό Δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Οικογενειακό Δίκαιο - 3η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Σύνθεση Αστικού Δικαίου : Πρακτικά Θέματα με λύσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισαγωγή στην Νομική Επιστήμη Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Το Κληρονομικό δίκαιο στην πράξη - Θέματα και λύσεις Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τι είναι δίκαιο; : Η νομική επιστήμη για όλους Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Σκληρόδετο
2017 Αναζητώντας το δίκαιο - Μελέτες και άρθρα- Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2017 Αναζητώντας το δίκαιο - Μελέτες και άρθρα- Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2017 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ενοχικό δίκαιο-Γενικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2015 Νέες Μορφές Συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Νέες Μορφές Συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εγχειρίδιο Κληρονομικού δικαίου- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αστικός Κώδικας,Γενικές Αρχές - Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Hans Kelsen: Η διαχρονικότητα του πνεύματος στο νομικό και κοινωνιολογικό του έργο : Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κληρονομικό Δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Σύνθεση αστικού δικαίου : Πρακτικά θέματα με λύσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Έλληνες αστικολόγοι του 20ού αιώνα Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 & εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955 : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν.3763/2009 & 3769/2009 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εμπράγματο δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Αστικός κώδιξ : Γενικό ενοχικό άρθρα 287-495: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Η εξασφάλιση των πιστώσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ανώνυμη Εταιρία ν. 2190/1920 & Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ν. 3190/1955 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός κώδικας. Εμπράγματο Δίκαιο - Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γενικές αρχές αστικού δικαίου : Συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 και εταιρία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αστικός κώδικας. Γενικές αρχές : Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Αστικός κώδικας. Σύνθεση αστικού δικαίου : Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας : 1999 - 2003 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Γενέθλιον Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η εξασφάλιση των πιστώσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αστικός κώδικας : Σύνθεση αστικού δικαίου: Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας : Leasing, factoring, forfaiting, franchising Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο δίκαιο: Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρώ και δίκαιο : Οι νομικές συνέπειες της εισαγωγής του ευρώ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αστικός κώδικας. Γενικές αρχές. Πρακτικά θέματα με λύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας : Leasing, factoring, forfaiting, franchising Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου των συμβάσεων ναυλώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Ειδικό ενοχικό άρθρα 496-740: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Οικογενειακό δίκαιο άρθρα 1505-1709: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Γενικές αρχές άρθρα 1-286: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αστικός κώδιξ : Εμπράγματο δίκαιο άρθρα 1118-1345: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αστικός κώδιξ : Εμπράγματο δίκαιο άρθρα 947-1117: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1980 Αστικός κώδιξ : Ειδικό ενοχικό άρθρα 741-946: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Αστικός κώδιξ : Οικογενειακό δίκαιο άρθρα 1346-1504: Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ιβ (άρθρα 127-286) Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ο σπουδαίος λόγος για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων ορισμένου χρόνου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η νομική προστασία των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Αστικό δίκαιο μεταμοσχεύσεων : Σύμφωνα με τον Ν. 2737/1999 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών : Ενημέρωση μέχρι και τον ν. 2941/2001 Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2001 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Μετά τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της : Μια κριτική προσέγγιση της ελαττωματικής υιοθεσίας σε συνάρτηση με τη νομική της φύση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τα εικαστικά έργα και η νομική τους προστασία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Γενικοί όροι συναλλαγών σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις : Ερμηνεία του άρθρου 2 παρ. 1-10 ν. 2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2741/99 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η αυτοσύμβαση κατά τον αστικό κώδικα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών στην περίπτωση της Παυλιανής αγωγής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ενοχικές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης : Κατά το άρθρο 177 ΑΚ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προστασία του καταναλωτή στη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Χρηματική ενοχή : Ενόψει και των κανονισμών για το ευρώ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή : (ΑΚ 1895-1900) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Αστικός κώδιξ : Ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία: Τόμος 9, κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή τηρήσεως της προδικασίας κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ : Θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και της ισότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου : Πρακτικά Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, Χανιά 7-9 Ιουλίου 2001 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο