Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1637-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2006
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
459 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-10-18 10:46:46