Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Πρακτικά Θέματα Αστικού Δικαίου : Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Πρακτικά Θέματα Αστικού Δικαίου : Κληρονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Αστικός Κώδιξ : μετά σχολίων, βιβλιογραφίας, νομολογίας και ειδικών αστικών νόμων Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Αστικός Κώδιξ Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000 : Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου Αριθμός τόμου: 12 Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο εμπραγμάτου δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : Γενικές Αρχές Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα κατά το Ν. 4800/2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : 4. Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εμπράγματο Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής : Συστηματική ερμηνεία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εκούσια δικαιοδοσία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017 : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία, υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Γενικού Ενοχικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ενοχικό Δίκαιο : Ειδικό Μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ” άρθρο ερμηνεία – Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Συστηματική Ερμηνεία κατ΄ Άρθρο, Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 4356/2015 : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ελληνική ιθαγένεια : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμνεία του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Επιμέλεια Εκδόσεως: Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου – Επίτ. Δικηγόρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Αιγιαλός και παραλία ( ν. 2971/2001 , όπως ισχύει και μετά το ν. 4321/2015 ) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ένδικη Προστασία της Νομής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία - υποδείγματα Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Περιορισμός της Αστικής Ευθύνης του Δανειολήπτη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια κειμένου Θέμις Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Επίκαιρα θέματα Ασφαλιστικού,Αστικού,Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Επίκαιρα θέματα Ασφαλιστικού,Αστικού,Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου 4. Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 (Επιμέλεια): Αναστολή Πλειστηριασμού Κύριας Κατοικίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 (Επιμέλεια): Παροχή Διόδου κατά ΑΚ 1012-1017. : Εισαγωγή, συστηματική ερμηνεία, ερμηνεία κατ' άρθρο, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) : Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος (στη δημοτική) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Πρόγραμμα Διευκολύνσεως Ενήμερων Δανειοληπτών : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 4161/2013 Κεφάλαιο Α', υποδείγματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Συναινετική λύση του γάμου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Επτάδελτος (7δελτος) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Γενικές Αρχές Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Εμπράγματο Δίκαιο Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Κληρονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου/ Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2α: Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) : με βάση τις τροποποιήσεις των νόμων 3996/2011 και 4019/2011 Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ : Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου: Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ποινική ευθύνη υπουργών Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Προστασία του καταναλωτή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχερωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Η διαδικασία συνδιαλλαγής (Πτωχευτικός Κώδικας 99-106) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Κώδικας οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας : Κείμενο, σχόλια, νομολογία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2β: Ενοχικό δίκαιο, ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Μίσθωση επαγγελματικής στέγης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2009 Μίσθωση περιπτέρου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2009 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 3719/2008 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Factoring Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Leasing Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η δημοσιότητα στο leasing, στο factoring και στο πλασματικό ενέχυρο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η τεχνητή γονιμοποίηση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και αποκατάστασή της Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Συναινετικό διαζύγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Το διαζύγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Υιοθεσία ανηλίκου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Χρησικτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Θέματα ηθικής βλάβης : Ιδίως στα αυτοκινητικά ατυχήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Ν. 3043/2002: 5ο πανελλήνιο συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Γενικές αρχές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων : Κωδικοποίηση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν.489/1976 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της συγγένειας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Το συμβατικό ενέχυρο πράγματος κατά τον αστικό κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2002 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Προστασία κυριότητας, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα-έννοια, είδη, περιεχόμενο, όρια, κτήση, απώλεια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Γενικές αρχές, πράγματα, νομή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Συστατικά και παραρτήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η δικαιοπρακτική (αν)ικανότητα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εμπράγματο δίκαιο : Συμπλήρωμα: Εγχειρίδιο αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το αδίκημα κατά ΑΚ 914 : Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1998 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η αποκλήρωση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η δικαστική συμπαράσταση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η χρησικτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το κληρονομητήριο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το συναινετικό διαζύγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η αγωγή αποβολής από τη νομή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η αγωγή διαταράξεως της νομής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου : Υιοθεσία, επιτροπεία, αναδοχή, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων, συναφείς τροποποιήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η υιοθεσία ανηλίκων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1982 Γενικές αρχές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1981 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1981 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1976 Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφαλείας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Πρακτικά Θέματα Αστικού Δικαίου : Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Πρακτικά Θέματα Αστικού Δικαίου : Κληρονομικό Δίκαιο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Αστικός Κώδιξ : μετά σχολίων, βιβλιογραφίας, νομολογίας και ειδικών αστικών νόμων Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2023 Αστικός Κώδιξ Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο εμπραγμάτου δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : Γενικές Αρχές Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα κατά το Ν. 4800/2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : 4. Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εμπράγματο Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής : Συστηματική ερμηνεία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εκούσια δικαιοδοσία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017 : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία, υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Γενικού Ενοχικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Δίκαιο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ενοχικό Δίκαιο : Ειδικό Μέρος Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ” άρθρο ερμηνεία – Υποδείγματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Συστηματική Ερμηνεία κατ΄ Άρθρο, Υποδείγματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 4356/2015 : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ελληνική ιθαγένεια : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμνεία του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Επιμέλεια Εκδόσεως: Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου – Επίτ. Δικηγόρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Αιγιαλός και παραλία ( ν. 2971/2001 , όπως ισχύει και μετά το ν. 4321/2015 ) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ένδικη Προστασία της Νομής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία - υποδείγματα Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Περιορισμός της Αστικής Ευθύνης του Δανειολήπτη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου 4. Οικογενειακό Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 (Επιμέλεια): Αναστολή Πλειστηριασμού Κύριας Κατοικίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) : Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Πρόγραμμα Διευκολύνσεως Ενήμερων Δανειοληπτών : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 4161/2013 Κεφάλαιο Α', υποδείγματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Συναινετική λύση του γάμου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Επτάδελτος (7δελτος) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2013 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Γενικές Αρχές Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Εμπράγματο Δίκαιο Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου - Κληρονομικό Δίκαιο Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου/ Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2α: Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) : με βάση τις τροποποιήσεις των νόμων 3996/2011 και 4019/2011 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου: Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ποινική ευθύνη υπουργών Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχερωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Η διαδικασία συνδιαλλαγής (Πτωχευτικός Κώδικας 99-106) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Κώδικας οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας : Κείμενο, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2009 Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2β: Ενοχικό δίκαιο, ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2009 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 3719/2008 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Factoring Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Leasing Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η τεχνητή γονιμοποίηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και αποκατάστασή της Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Συναινετικό διαζύγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Το διαζύγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Υιοθεσία ανηλίκου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Χρησικτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Θέματα ηθικής βλάβης : Ιδίως στα αυτοκινητικά ατυχήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Γενικές αρχές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της συγγένειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Το συμβατικό ενέχυρο πράγματος κατά τον αστικό κώδικα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα-έννοια, είδη, περιεχόμενο, όρια, κτήση, απώλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Γενικές αρχές, πράγματα, νομή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Προστασία κυριότητας, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Συστατικά και παραρτήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η δικαιοπρακτική (αν)ικανότητα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εμπράγματο δίκαιο : Συμπλήρωμα: Εγχειρίδιο αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το αδίκημα κατά ΑΚ 914 : Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1998 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η αποκλήρωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η δικαστική συμπαράσταση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η χρησικτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το κληρονομητήριο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το συναινετικό διαζύγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η αγωγή αποβολής από τη νομή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η αγωγή διαταράξεως της νομής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου : Υιοθεσία, επιτροπεία, αναδοχή, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων, συναφείς τροποποιήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η υιοθεσία ανηλίκων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου : Ενοχικό δίκαιο: Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1982 Γενικές αρχές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1981 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1981 Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1976 Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφαλείας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Θέμις Χαρτόδετο
2014 (Επιμέλεια): Παροχή Διόδου κατά ΑΚ 1012-1017. : Εισαγωγή, συστηματική ερμηνεία, ερμηνεία κατ' άρθρο, υποδείγματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος (στη δημοτική) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) : με βάση τις τροποποιήσεις των νόμων 3996/2011 και 4019/2011 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ : Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ποινική ευθύνη υπουργών Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Προστασία του καταναλωτή Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ρύθμιση οφειλών υπερχερωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Η διαδικασία συνδιαλλαγής (Πτωχευτικός Κώδικας 99-106) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Κώδικας οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας : Κείμενο, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Μίσθωση επαγγελματικής στέγης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2009 Μίσθωση περιπτέρου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η δημοσιότητα στο leasing, στο factoring και στο πλασματικό ενέχυρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων : Κωδικοποίηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν.489/1976 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000 : Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου Αριθμός τόμου: 12 Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Επίκαιρα θέματα Ασφαλιστικού,Αστικού,Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Επίκαιρα θέματα Ασφαλιστικού,Αστικού,Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2004 Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Ν. 3043/2002: 5ο πανελλήνιο συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο